Kommunene har fått inn 61,8 mrd. kroner og fylkeskommunene 12,1 mrd. i skatt på inntekt og formue per utgangen av mars 2024. For kommunene er dette 1,4 mrd. høyere enn samme periode i fjor, mens det for fylkeskommunene er en økning på 0,9 mrd. kroner.

Mars er en stor skattemåned med rundt 15-16 prosent av årets skatteinntekter, der hoveddelen kommer fra forskuddstrekk. Kommunesektorens skatteinngang for mars var på 41,7 mrd. kroner og dette er 2 prosent høyere enn samme periode i 2023. Økningen i innbetalt forskuddstrekk dempes av en nedgang i innbetalt forskuddsskatt.

Lenkeblokk Icon Tabeller med foreløpig beregning av skatteutjevningen for mars finner dere her