Forhandlingskalender Tariff 2022

Kalenderen vil bli oppdatert.

5. april: KS' hovedstyre behandler forhandlingsmandatet

6. april kl.14.00: Forhandlingsåpning i Kommunenes Hus.

21. april: Forhandlingsmøte (eventuelt forhandlingsledermøte)

27.-30. april: Forhandlinger

Frontfagsmodellen innebærer at lønnsdannelsen i hele arbeidslivet tilpasses det konkurranseutsatt industri kan leve med over tid. Modellen har fungert godt i flere tiår og er viktig for å sikre en bærekraftig nasjonal økonomi – som kommuneøkonomien også er avhengig av.

Den økonomiske rammen som avtales i frontfaget legger normen for forhandlingene i de andre tariffområdene i privat og offentlig sektor. KS er opptatt av å følge rammen fra frontfaget, men den er ikke noe absolutt tak. Den er en norm over tid. Derfor bruker KS handlingsrommet som finnes i modellen. Noen år ligger lønnsveksten i KS-området litt over veksten i industrien, andre år litt under. 

Frontfaget skal være ferdige innen 1. april. Tariffområdene KS, staten, Spekter helse og Oslo kommune har alle forhandlingsfrist 30. april. I år har partene i KS-området avtalt forhandlingsstart 6. april, mens partene i Staten starter sine forhandlinger etter påske, 20. april.

Hvis KS og forhandlingssammenslutningene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren – som er en nøytral institusjon og skal behandle partene likeverdig. Partene er pålagt taushetsplikt om meklingen både mens den pågår og i etterkant. Meklingsfristen for KS-området settes til siste halvdel av mai, i år trolig i uke 21.

Om meklingen innen fristen ikke fører fram, kan partene gå til lovlig arbeidskamp.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.