KS forhandler lønns- og arbeidsvilkår for nesten 500.000 ansatte. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner utgjør om lag 20 prosent av de sysselsatte i Norge, og lønnsmassen er på om lag 300 milliarder kroner. Dette gjør KS til den klart største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor.

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet behandler politisk innspill til profil og prioriteringer i forhandlingene, basert på KS’ årlige debatthefte. Det samme gjør KS’ fylkesmøter og fylkesstyrer. Denne brede behandlingen i organisasjonen er et viktig grunnlag når KS’ politisk valgte hovedstyre vedtar KS’ forhandlingsmandat.

Når tariffoppgjøret er gjennomført, skal resultatet på uravstemning blant medlemmene. Om kommunene gir sin tilslutning, blir den nye hovedtariffavtalen bindende for alle kommuner og fylkeskommuner i KS’ tariffområde.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.