Men det blir færre barn i grunnskolealder fram til 2030, før antallet stabiliserer seg, viser Statistisk sentralbyrås befolkningsprognose. Behovet for arbeidskraft i skolen vil reduseres med nær 5 prosent det kommende tiåret, ifølge KS’ framskrivinger. Det tilsvarer behov for 6.000 færre lærere. 

Rundt 5 prosent av kommunene i KS’ arbeidsgivermonitor 2021 svarer at rekruttering av lærere er «meget utfordrende».

Men det er fortsatt viktig å rekruttere, beholde og utvikle gode lærere, for å gi barn og unge et best mulig utdanningstilbud.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.