De siste årene har flere studenter møtt til grunnskolelærerutdanningene, færre har droppet ut tidlig i studiet og flere har fullført, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Lærerutdanningen er blitt et masterstudium, og de første studentene med 5-årig lærerutdanning uteksamineres i 2022. Masterstudiet gjør lærerutdanningen mer attraktiv og øker de nyutdannede lærernes startlønn betydelig. De går inn i stillingsgruppen for lektorer og får som nyutdannede en minstelønn på 532.800 kroner. Med full ansiennitet etter 16 år er lønna per i dag 646.100 kroner.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.