Hver femte arbeidstaker i Norge jobber i kommunesektoren. Dette gjør KS til den klart største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor.

De aller fleste jobber med å tilby viktige velferdstjenester til innbyggerne.

Flest jobber i helse- og omsorgstjenestene, omlag 40 prosent. Nest flest jobber i undervisning, omlag 30 prosent. Omlag 10 prosent jobber i barnehager.  

Omtrent like mange jobber i adminstrasjonen og i samferdsel og teknikk, omlag 6 prosent.  

Kravene til formell kompetanse har økt sterkt i kommunesektoren. Om lag halvparten
av årsverkene utføres nå i stillinger med krav om høyere utdanning. En firedel utføres av
fagarbeidere eller tilsvarende, mens knapt 15 prosent av årsverkene nå utføres av ufaglærte. 

Les mer i KS' arbeidsgivermonitor 2021.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.