Jo – og i kommunesektoren er det mange som har stått og står i første rekke. Det gjelder lærere, barnehagelærere, sykepleiere, helsefagarbeidere, renholdere, bussjåfører, ledere på mange nivåer og en rekke andre grupper.

Det er helt klart i kommunenes og fylkeskommunenes egen interesse at ansatte både verdsettes og lønnes ordentlig.  

Men et tariffoppgjør er ikke anledningen for å avtale særskilte tillegg for ekstra innsats. I tariffoppgjørene forhandler partene om varige tillegg, ikke om ekstraordinære belønninger.

Både lov og avtaleverk har gode vernebestemmelser og avtalte ordninger for overtid. Kommunene og fylkeskommunene som ansvarlige og ordentlige arbeidsgivere følger naturligvis dette.