KS og frontfagsmodellen

Foto: Mostphotos

Lenkeblokk Icon Les mer her

Fordi vi gjennom flere tiår har sett at frontfagmodellen er en styrke for norsk økonomi.

Modellen for det norske forhandlingssystemet – frontfagmodellen – bygger på at lønnsveksten i samfunnet må tilpasses et nivå konkurranseutsatt sektor («frontfaget») over tid kan leve med. Dette er avgjørende for å sikre en sterk og bærekraftig nasjonal økonomi, som igjen er en forutsetning for en god kommuneøkonomi.

En solid kommuneøkonomi er igjen avgjørende for at sektoren skal være i stand til fortsatt å produsere velferdstjenester av høy kvalitet til innbyggerne og for å kunne legge til rette for næringsliv, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Ikke minst er god økonomi en forutsetning for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne rekruttere og beholde kompetente ansatte til å produsere og levere alle disse tjenestene.

Hvis tilleggene i offentlig sektor over tid ligger betydelig høyere enn i privat sektor, vil dette systemet undergraves. Det betyr svekket konkurransekraft for norsk industri, og i sin tur svekket norsk økonomi – og kommuneøkonomi. På den annen side, hvis tilleggene i offentlig sektor over tid ligger betydelig lavere enn i privat sektor, vil det svekke kommunenes muligheter til å konkurrere om høykompetent arbeidskraft. Det er selvsagt ikke i kommunenes interesse.