Det er riktig at det er knapphet på sykepleiere i kommunesektoren. Dette framgår av KS’ Arbeidsgivermonitor. Derfor ga kommunene tydelig beskjed om at disse skulle prioriteres i oppgjøret i 2019. Dette ble et historisk godt oppgjør for sykepleiere og noen andre grupper, med til dels langt høyere tillegg enn andre. Kommunesektoren og KS er altså fullt klar over at lønn er viktig for rekruttering, og har også vist dette i praksis, både i sentrale oppgjør og lokalt. 

Siden 2004 har antall sykepleiere i kommunesektoren doblet seg.

Samtidig vet vi at det er mange andre forhold som også er viktig for rekruttering. Den aller viktigste er kanskje at vi rett og slett trenger å få utdannet flere sykepleiere.

I tillegg arbeider KS tett sammen med arbeidstakerorganisasjonene for å skape en heltidskultur i kommunesektoren, særlig innenfor helsetjenestene. Det er viktig – og det blir stadig viktigere – at kommuner kan tilby hele, trygge stillinger til både sykepleiere og helsefagarbeidere.

Trivsel er viktig, og ansatte i kommunene trives i jobben. Likevel vet vi at blant studenter på sykepleierstudiet er det en altfor lav andel som har arbeid i kommunesektoren som førstevalg. Vi håper og tror at dette over tid vil endre seg, ikke minst fordi det faglige innholdet i arbeidet blir stadig mer utfordrende og spennende.

Mange kommuner har også selv er blitt mye mer bevisst på at tilbud om praksisplasser er en viktig vei til rekruttering av sykepleiere, blant annet gjennom prosjektet «Jobbvinner».