Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Om prosjektet

Om prosjektet

Den digitale veilederen er laget på bakgrunn av prosjektet "Arbeidsretting og differensiering av intrtoduksjonsprogrammet". Her har forskere sett på hva som kjennetegner et vellykket introduksjonsprogram, og laget ti gode grep som øker sjansen suksess.

Skape tillit

Skape tillit

Prosessen med å skape tillit mellom veileder og deltaker er helt grunnleggende for at deltakeren skal lykkes i å nå sine mål om arbeid eller utdanning.

Deltakermedvirkning

Deltakermedvirkning

Deltakerne skal være ansvarlige for sine egne valg, og få et eierforhold til sitt eget program.

Ti gode grep

Hvordan skape et vellykket introduksjonsprogram med gode resultater? Her har vi samlet ti gode grep som øker sjansen for suksess.

Les mer

Veiledningens faser

Introduksjonsprogrammet kan deles opp i ulike faser, og her presenterer vi fem av dem. Disse er valgt med utgangspunkt i kommunenes erfaring med veiledningen i introduksjonsprogrammet, men er ikke ment som en fasit.

Les mer

Ressursbanken

Det finnes mange ressurser å benytte seg av som støtte til veiledningen i introduksjonsprogrammet. Vi har samlet en del av dem her.

Les mer

SISTE OM INTEGRERING

KS er glad for kompensasjon på integreringsområdet

KS er glad for kompensasjon på integreringsområdet

- Det er gledelig, men også helt nødvendig, at regjeringen nå kompenserer kommunene for økte utgifter på integreringsområdet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

HØRING

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

Bakgrunnen for endringsforslagene er at smitteverntiltakene har hatt negative konsekvenser for deltakerne, både ved at kommunene har hatt begrensede muligheter for opplæring, og ved at arbeidsledigheten har blitt høyere.

Ny integreringslov oversendt Stortinget

Ny integreringslov oversendt Stortinget

Høsten 2019 lanserte regjeringen sitt forslag til ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Den nye loven skal oppheve og erstatte dagens introduksjonslov. Regjeringen har nå oversendt sitt forslag til Stortinget.

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Med heimel i koronalova har regjeringa vedteke ei mellombels forskrift om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kommunene inkluderer!

Kommunene inkluderer!

- Kommunene gjør en god jobb med å inkludere mennesker i arbeidslivet, og er en unik arena for kvalifisering. Dette var hovedbudskapet fra områdedirektør Tor Arne Gangsø da regjeringen inviterte til toppmøte om inkludering i arbeidslivet.

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

HØRING

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

– Etter 15 års erfaring med introduksjonsloven er det naturlig at det kommer større endringer, men da er det avgjørende at nye oppgaver er mulige å gjennomføre for kommunene, sier Helge Eide, områdedirektør i KS.

Les flere artikler

KONTAKT