Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Om prosjektet

Om prosjektet

Den digitale veilederen er laget på bakgrunn av prosjektet "Arbeidsretting og differensiering av intrtoduksjonsprogrammet". Her har forskere sett på hva som kjennetegner et vellykket introduksjonsprogram, og laget ti gode grep som øker sjansen suksess.

Skape tillit

Skape tillit

Prosessen med å skape tillit mellom veileder og deltaker er helt grunnleggende for at deltakeren skal lykkes i å nå sine mål om arbeid eller utdanning.

Deltakermedvirkning

Deltakermedvirkning

Deltakerne skal være ansvarlige for sine egne valg, og få et eierforhold til sitt eget program.

Ti gode grep

Hvordan skape et vellykket introduksjonsprogram med gode resultater? Her har vi samlet ti gode grep som øker sjansen for suksess.

Les mer

Veiledningens faser

Introduksjonsprogrammet kan deles opp i ulike faser, og her presenterer vi fem av dem. Disse er valgt med utgangspunkt i kommunenes erfaring med veiledningen i introduksjonsprogrammet, men er ikke ment som en fasit.

Les mer

Ressursbanken

Det finnes mange ressurser å benytte seg av som støtte til veiledningen i introduksjonsprogrammet. Vi har samlet en del av dem her.

Les mer

SISTE OM INTEGRERING

Flere flyktninger får utdanning

Flere flyktninger får utdanning

Nye tall viser at betydelig flere flyktninger går over til videregående opplæring etter introduksjonsprogrammet. Dette er svært positivt og viser at kommuner og fylkeskommuner virkelig har erkjent at utdanning er veien til varig arbeid og integrering.

KS’ høringssvar til ny tolkelov

HØRING

KS’ høringssvar til ny tolkelov

KS har avgitt høringssvar til regjeringens forslag til ny tolkelov, som skal regulere offentlige organers ansvar for bruk av tolk i møte med innbyggere som ikke behersker norsk.

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uklar, og det er behov for å avklare roller og ansvarsområder. Det viser en fersk FoU-rapport.

Høringssvar om botidskrav for ansettelse i barnehage og skole

HØRING

Høringssvar om botidskrav for ansettelse i barnehage og skole

Høsten 2018 sendte Kunnskapsdepartementet på høring forslag om innføring av hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Forslaget innebærer endringer i barnehage-, opplærings- og friskoleloven.

Fortsatt positiv trend i introduksjonsprogrammet

Fortsatt positiv trend i introduksjonsprogrammet

Ferske tall fra SSB viser at 62 % av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016 var i arbeid eller utdanning året etter. Dette er en liten økning siden forrige måling,

Vurdering av resultater i introduksjonsprogrammet

Vurdering av resultater i introduksjonsprogrammet

KS mener det er betydelige svakheter ved de resultatmål som legges til grunn når kommunenes resultater fra introduksjonsprogrammet vurderes, skriver KS i et brev fra KS til Kunnskapsdepartementet.

Les flere artikler

KONTAKT