Prosjektet «Arbeidsretting og differensiering av introduksjonsprogrammet» er gjennomført av Østlandsforskning på oppdrag for KS. Forskerne har identifiserer gode grep som bidrar til at deltakerne i introduksjonsprogrammet kommer i jobb, med særlig vekt på veiledningssamtalen.

I prosjektet er det gjort casestudier i følgende fem utvalgte kommuner: 

  • Asker
  • Rælingen
  • Stange
  • Trondheim
  • Volda

Det er resultatene fra casestudiene som presenteres på disse sidene. Prosjektet startet i oktober 2017 og ble avsluttet i mars 2018. Vi takker spesielt casekommunene som raust har delt av sine erfaringer.

Digital historie

Se den digitale forskningshistorien som oppsummerer de ti gode grepene som er identifisert i prosjektet.