Integrering

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering.

KS mener

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Flyktninger og asylsøkere

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgsenter for asylsøkere har en rekke forpliktelser. Her finner du informasjon om ansvar og finansieringsordninger.

Integreringsløftet mangler finansiering

Integreringsløftet mangler finansiering

Denne uken lanserte regjeringen den nye integreringsstrategien. KS er glad for at regjeringen vil satse på tiltak som kan bidra til bedre integrering, men mener det hjelper lite med gode tiltak hvis det ikke samtidig legges mer penger på bordet.

- God veiledning og oppfølging er det viktigste

- God veiledning og oppfølging er det viktigste

Nina Gran i KS har jobbet med integrering i 30 år. Nå gir hun og Lena Scoufia ut en revidert utgave av boka «Introduksjonsprogrammet – i teori og praksis». Målet er å inspirere kommunene til å lage et godt tilbud i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Hva er god integrering?

KRONIKKER

Hva er god integrering?

- Nye rapporter avdekker utfordringer og forskjeller i integreringsarbeidet i kommunene. Det er ikke særlig overraskende, skriver KS' styreleder Gunn Marit Helgesen i en kronikk.

Mer om integrering

Høringssvar om voksne i grunnskole og videregående opplæring

HØRING

Høringssvar om voksne i grunnskole og videregående opplæring

KS støtter Livsoppholdsutvalget i det overordnede målet om høy yrkesdeltakelse i befolkningen, og er enig i at kompetanse er en viktig faktor for at den enkelte innbygger skal kunne ha en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.

Ny integreringslov på høring – KS ønsker innspill

Ny integreringslov på høring – KS ønsker innspill

I august sendte Kunnskapsdepartementet forslag til en ny lov om integrering, integreringsloven, på høring. Loven skal oppheve og erstatte introduksjonsloven. Samtidig foreslås endringer i statsborgerloven. Fristen for å avgi høringssvar er 15. november.

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Flere flyktninger får utdanning

Flere flyktninger får utdanning

Nye tall viser at betydelig flere flyktninger går over til videregående opplæring etter introduksjonsprogrammet. Dette er svært positivt og viser at kommuner og fylkeskommuner virkelig har erkjent at utdanning er veien til varig arbeid og integrering.

KS’ høringssvar til ny tolkelov

HØRING

KS’ høringssvar til ny tolkelov

KS har avgitt høringssvar til regjeringens forslag til ny tolkelov, som skal regulere offentlige organers ansvar for bruk av tolk i møte med innbyggere som ikke behersker norsk.

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uklar, og det er behov for å avklare roller og ansvarsområder. Det viser en fersk FoU-rapport.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT