Integrering

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering.

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Flyktninger og asylsøkere

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgsenter for asylsøkere har en rekke forpliktelser. Her finner du informasjon om ansvar og finansieringsordninger.

Mer om integrering

Fra asylsøker til stortingspresident

KOMMUNESPEILET

Fra asylsøker til stortingspresident

– Det fantastiske med demokratiet i Norge er at selv en enkel kar fra Skotselv med flyktningbakgrunn kan bli stortingspresident, sier Masud Gharahkhani.

Veiledning av minoritetsungdom bør være fylkeskommunalt ansvar

Veiledning av minoritetsungdom bør være fylkeskommunalt ansvar

Arbeidsgiveransvaret for minoritetsrådgiverne på videregående skoler bør ligge i fylkeskommunene. Det gir et langt bedre utgangspunkt for å utvikle tjenesten etter faktiske behov i regionen, som del av en samlet regional integreringsinnsats.

Høringssvar om forslag til forskrift til integreringsloven

HØRING

Høringssvar om forslag til forskrift til integreringsloven

KS ser det som positivt at forskriftsbestemmelsene til integreringsloven samles i en felles forskrift, framfor flere ulike forskrifter slik situasjonen er i dag.

KS er glad for kompensasjon på integreringsområdet

KS er glad for kompensasjon på integreringsområdet

- Det er gledelig, men også helt nødvendig, at regjeringen nå kompenserer kommunene for økte utgifter på integreringsområdet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

HØRING

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

Bakgrunnen for endringsforslagene er at smitteverntiltakene har hatt negative konsekvenser for deltakerne, både ved at kommunene har hatt begrensede muligheter for opplæring, og ved at arbeidsledigheten har blitt høyere.

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

HØRING

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

– Etter 15 års erfaring med introduksjonsloven er det naturlig at det kommer større endringer, men da er det avgjørende at nye oppgaver er mulige å gjennomføre for kommunene, sier Helge Eide, områdedirektør i KS.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT