Til hovedinnhold

Integrering

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering.

Artikler

Mer om integrering

HØRING

Høringsinnspill til kommunal- og forvaltningskomiteen om midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina

KS har gitt skriftlig innspill til kommunal- og forvaltningskomiteens høring om videreføring og justeringer i det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina. I innspillet omtaler KS regelverket knyttet til norskopplæring etter integreringsloven.

HØRING

Høringssvar: NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

Utvalget har levert en svært grundig utredning som dokumenterer at det er betydelige utfordringer knyttet til arbeidsinnvandrerenes deltakelse i samfunnslivet. KS anerkjenner derfor behovet for å revurdere dagens politikk overfor denne gruppen.

HØRING

Høringssvar om regler som gjelder fordrevene fra Ukraina

Kommuner må gis mulighet til å gi norskopplæring til personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i samme omfang som for øvrige deltakere i opplæring etter integreringsloven. Det skriver KS i sitt høringssvar til regjeringen.

Ny veileder for offentlig informasjon

Kjenn de du snakker til. Gjør deg forstått. Dette er noen av rådene i en ny veileder som skal bidra til å styrke det offentliges kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn.

Rundskriv - arbeidstidsordningen for lærere som underviser etter integreringsloven

KS og Utdanningsforbundet har inngått et forlik som avklarer elementer knyttet til arbeidstidsordningen for lærere som underviser etter integreringsloven. Det er nå utarbeidet et rundskriv som blant annet omhandler konsekvensene av dette forliket.

Ny integreringspakke vedtatt

Stortinget har vedtatt en ny integreringspakke for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Det innebærer ekstratilskudd til kommuner.

Les flere artikler

KONTAKT