Integrering

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering.

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Flyktninger fra Ukraina

Flyktninger fra Ukraina

Et stort antall flyktninger fra Ukraina kommer nå til Norge. Her finner du samlet informasjon om flyktningsituasjonen knyttet til krigen.

Mer om integrering

Les flere artikler

KONTAKT