Integrering

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering.

KS mener

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Flyktninger og asylsøkere

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgsenter for asylsøkere har en rekke forpliktelser. Her finner du informasjon om ansvar og finansieringsordninger.

Integreringsløftet mangler finansiering

Integreringsløftet mangler finansiering

Denne uken lanserte regjeringen den nye integreringsstrategien. KS er glad for at regjeringen vil satse på tiltak som kan bidra til bedre integrering, men mener det hjelper lite med gode tiltak hvis det ikke samtidig legges mer penger på bordet.

- God veiledning og oppfølging er det viktigste

- God veiledning og oppfølging er det viktigste

Nina Gran i KS har jobbet med integrering i 30 år. Nå gir hun og Lena Scoufia ut en revidert utgave av boka «Introduksjonsprogrammet – i teori og praksis». Målet er å inspirere kommunene til å lage et godt tilbud i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Hva er god integrering?

KRONIKKER

Hva er god integrering?

- Nye rapporter avdekker utfordringer og forskjeller i integreringsarbeidet i kommunene. Det er ikke særlig overraskende, skriver KS' styreleder Gunn Marit Helgesen i en kronikk.

Mer om integrering

Flere flyktninger får utdanning

Flere flyktninger får utdanning

Nye tall viser at betydelig flere flyktninger går over til videregående opplæring etter introduksjonsprogrammet. Dette er svært positivt og viser at kommuner og fylkeskommuner virkelig har erkjent at utdanning er veien til varig arbeid og integrering.

KS’ høringssvar til ny tolkelov

HØRING

KS’ høringssvar til ny tolkelov

KS har avgitt høringssvar til regjeringens forslag til ny tolkelov, som skal regulere offentlige organers ansvar for bruk av tolk i møte med innbyggere som ikke behersker norsk.

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Kombinasjonsklasser er en faglig suksess

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uklar, og det er behov for å avklare roller og ansvarsområder. Det viser en fersk FoU-rapport.

Høringssvar om botidskrav for ansettelse i barnehage og skole

HØRING

Høringssvar om botidskrav for ansettelse i barnehage og skole

Høsten 2018 sendte Kunnskapsdepartementet på høring forslag om innføring av hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Forslaget innebærer endringer i barnehage-, opplærings- og friskoleloven.

Fortsatt positiv trend i introduksjonsprogrammet

Fortsatt positiv trend i introduksjonsprogrammet

Ferske tall fra SSB viser at 62 % av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2016 var i arbeid eller utdanning året etter. Dette er en liten økning siden forrige måling,

Vurdering av resultater i introduksjonsprogrammet

Vurdering av resultater i introduksjonsprogrammet

KS mener det er betydelige svakheter ved de resultatmål som legges til grunn når kommunenes resultater fra introduksjonsprogrammet vurderes, skriver KS i et brev fra KS til Kunnskapsdepartementet.

Les flere artikler

VERKTØY OG HJELPEMIDLER

KONTAKT