Til hovedinnhold

Integrering

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering.

Artikler

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Flyktninger fra UkrainaFoto: Shutterstock

Flyktninger fra Ukraina

Et stort antall flyktninger fra Ukraina kommer nå til Norge. Her finner du samlet informasjon om flyktningsituasjonen knyttet til krigen.

Mer om integrering

Foto: Colourbox.com

KS oppfordrer kommunene til å ta i bruk nytt tilbud om digital norskopplæring

Flere flyktninger enn noensinne er blitt bosatt i norske kommuner. Å beherske det norske språket er avgjørende for å komme i arbeid og bli en del av samfunnet. Nå kan kommuner ta i bruk et nytt nasjonalt tilbud om digital norskopplæring.

Foto: Shutterstock

KS Landsting: Staten må bidra sterkere til å bosette og sysselsette flyktninger

Regjeringen må bruke NAV og Husbanken mer aktivt for å støtte kommunenes innsats for å bosette og sysselsette flyktninger.

Foto: Colourbox

Utvidet norskopplæring for personer med kollektiv beskyttelse innføres - midlertidige bestemmelser videreføres

De nye endringene i regelverket for integrering er allerede trådt i kraft.

Foto: Shutterstock

HØRING

Innspill: Ny Stortingsmelding om integreringspolitikken

KS har gitt innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementets arbeid med en ny Stortingsmelding om integreringspolitikken, som skal lanseres våren 2024.

Foto: Kjell Inge Søreide / Drømmejobben

HØRING

Høringsinnspill til kommunal- og forvaltningskomiteen om midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina

KS har gitt skriftlig innspill til kommunal- og forvaltningskomiteens høring om videreføring og justeringer i det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina. I innspillet omtaler KS regelverket knyttet til norskopplæring etter integreringsloven.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar: NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

Utvalget har levert en svært grundig utredning som dokumenterer at det er betydelige utfordringer knyttet til arbeidsinnvandrerenes deltakelse i samfunnslivet. KS anerkjenner derfor behovet for å revurdere dagens politikk overfor denne gruppen.

Les flere artikler

KONTAKT