Flyktninger og asylsøkere

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgsenter for asylsøkere har en rekke forpliktelser. Her finner du informasjon om ansvar og finansieringsordninger.

Mandat - nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger

Mandat for Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger, samt etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre (2018-2021).

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Integrering

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering.

Mer om flyktninger og asylsøkere

Analfabet flyktning ble butikksjef i Kiwi

KOMMUNESPEILET

Analfabet flyktning ble butikksjef i Kiwi

- Skal vi lykkes, må vi lære oss språket, sier butikksjef på Kiwi Vormsund, Ali Shuja Mahmudi (25). For åtte år siden kom han som enslig mindreårig flyktning til Norge fra hjemlandet Afghanistan. Da kunne han verken lese eller skrive.

- Vi hadde et godt liv i Syria

KOMMUNESPEILET

- Vi hadde et godt liv i Syria

Hassan Alsibai hadde ikke lyst til å forlate Syria, men krigen tvang ham og familien på flukt. I Norge er drømmen hans å få jobb som farmasøyt - yrket han hadde i 19 år før han flyktet.

Rause Rælingen

KOMMUNESPEILET

Rause Rælingen

I Rælingen kommune må nyankomne flyktninger gjennomføre kurs i psykisk helse, samliv og foreldreveiledning i tillegg til det obligatoriske introduksjonsprogrammet. Her mener de integrering er langsiktig arbeid, som krever mye mer enn norsk språk.

Fra lærling til fast jobb og bolig

KOMMUNESPEILET

Fra lærling til fast jobb og bolig

Khabbat Jafou kom til Norge fra Syria for fire år siden. Han kom til Rælingen etter et halvt år på asylmottak. Etter seks måneder med norskkurs fikk han praksisplass som førte til fast jobb. Nå skal han kjøpe bolig til seg selv og familien.

Høringssvar om forslag til forskrift til integreringsloven

HØRING

Høringssvar om forslag til forskrift til integreringsloven

KS ser det som positivt at forskriftsbestemmelsene til integreringsloven samles i en felles forskrift, framfor flere ulike forskrifter slik situasjonen er i dag.

Bykommunene vil bosette flere flyktninger

Bykommunene vil bosette flere flyktninger

I et brev til regjeringen varsler KS storbynettverk at flere bykommuner har kapasitet til å ta imot flere flyktninger enn det som er anmodet av IMDI.

Les flere artikler

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

KONTAKT