Til hovedinnhold

Flyktninger og asylsøkere

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgsenter for asylsøkere har en rekke forpliktelser. Her finner du informasjon om ansvar og finansieringsordninger.

Artikler

Mer om flyktninger og asylsøkere

Vi må stå sammen om å ivareta alle flyktninger

KS' landsstyre mener i sin uttalelse om flyktningsituasjonen det er positivt at regjeringen har lyttet til kommunene, men at det vil være behov for flere tiltak hvis kommunene skal ta et ytterligere løft.

HØRING

Høringsinnspill til kommunal- og forvaltningskomiteen om midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina

KS har gitt skriftlig innspill til kommunal- og forvaltningskomiteens høring om videreføring og justeringer i det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina. I innspillet omtaler KS regelverket knyttet til norskopplæring etter integreringsloven.

HØRING

Høringssvar: NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

Utvalget har levert en svært grundig utredning som dokumenterer at det er betydelige utfordringer knyttet til arbeidsinnvandrerenes deltakelse i samfunnslivet. KS anerkjenner derfor behovet for å revurdere dagens politikk overfor denne gruppen.

KS storbynettverk vedrørende ikke-rettighetsbarn i barnehagene

Uttalelse fra KS storbynettverk til Kunnskapsminister Tonje Brenna vedrørende ikke-rettighetsbarn i barnehagene.

HØRING

Høringssvar om regler som gjelder fordrevene fra Ukraina

Kommuner må gis mulighet til å gi norskopplæring til personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i samme omfang som for øvrige deltakere i opplæring etter integreringsloven. Det skriver KS i sitt høringssvar til regjeringen.

KOMMUNESPEILET

Frivillighet og kommuner utfyller hverandre

Ukrainske Alexandr tok sine første steg på Gjesdal gjestgiveri i midten av april. Han og moren Alexandra var en del av to busslaster med flyktninger som kom kjørende fra Polen den første helgen i mars.

Les flere artikler

KONTAKT