Til hovedinnhold

Flyktninger og asylsøkere

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgsenter for asylsøkere har en rekke forpliktelser. Her finner du informasjon om ansvar og finansieringsordninger.

Artikler

Foto: Shutterstock

KS Landsting: Staten må bidra sterkere til å bosette og sysselsette flyktninger

Regjeringen må bruke NAV og Husbanken mer aktivt for å støtte kommunenes innsats for å bosette og sysselsette flyktninger.

Foto: KS

KS-podkast: Flyktninger ut i jobb

Norske kommuner har bosatt rekordmange flyktninger fra Ukraina. Nå haster det med å få flest mulig i jobb. Det er tema i denne episoden av «Der livet leves».

Foto: EETG

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

I denne artikkelen redegjør vi kort for gjeldende rett og tilskuddsordninger for barnevernstjenester til flyktninger og asylsøkere.

Foto: Mostphotos

Skole – mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til skole og opplæring for voksne. Det angis også noen regler for ansettelse, hvilke finansieringsordninger som gjelder og hvor man kan finne mer utfyllende info.

Foto: Scanstockphoto

Barnehage - mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til barnehage. Det angis også noen regler for ansettelse av flyktninger, hvilke finansieringsordninger som finnes og hvor man kan finne mer utfyllende informasjon.

Foto: Mostphotos

Asylregistrering i distriktene

Politiet åpner for asylsregistrering lokalt fra onsdag 16. mars. Det gjelder kun for asylsøkere som ikke oppholder seg på Østlandet.

Foto: Shutterstock

Flyktningsituasjonen og frivilligheten

Mange flyktninger fra Ukraina skal bosettes i norske kommuner. Det er viktig at flyktningene blir registrert ved ankomstsenteret.

Foto: KS

Ny samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger

Rask bosetting av flyktninger er viktig for å gi mennesker på flukt en så normal hverdag som mulig. Den nylige inngåtte samarbeidsavtalen om bosetting skal bidra til det.

Mer om flyktninger og asylsøkere

Foto: Shutterstock

PRESSEMELDINGER

Stor tilstrømming av flyktninger legger press på kommunenes tjenester

– Stadig flere ukrainske flyktninger legger stort press på tjenestene. Det vil øke når regjeringen ber kommunene bosette 37.000 flyktninger i 2024. KS ønsker en tettere dialog med regjeringen om situasjonen, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Foto: Jan Inge Krossli

Uttalelser fra landsstyret 10. november

KS' landsstyre vedtok 10. november fire uttalelser: Om statsbudsjettet, om flyktningsituasjonen, om beredskap samt om kraftnettet, fornybar energi og energieffektivisering.

Foto: KS

Må samarbeide bedre om flyktninger

I konsultasjonsmøte med Justisdepartementet (JD) tok KS blant annet til orde for bedre rutiner for å forberede kommunene på opprettelsen av nye asylmottak. KS ville også drøfte samarbeid om beredskap, i tillegg til en ny type medvirkningsordning.

Foto: KS

KRONIKKER

Hva skjer når 8000 ukrainske flyktninger skal jobbe i Norge?

Tusenvis av flyktninger fra Ukraina skal inn i det norske arbeidsmarkedet. Da er det viktig at vi klarer å få dem inn der vi har mest bruk for dem.

Foto: Shutterstock

Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedrørende flyktningsituasjonen

Alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere til et nytt møte 25. aug kl 08.30, vedrørende flyktningsituasjonen. Tema for møtet denne gangen er skolestart og arbeidsmarkedsintegrering blant flyktninger.

Foto: Shutterstock

Vi må stå sammen om å ivareta alle flyktninger

KS' landsstyre mener i sin uttalelse om flyktningsituasjonen det er positivt at regjeringen har lyttet til kommunene, men at det vil være behov for flere tiltak hvis kommunene skal ta et ytterligere løft.

Les flere artikler

KONTAKT