Til hovedinnhold

Flyktninger og asylsøkere

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgsenter for asylsøkere har en rekke forpliktelser. Her finner du informasjon om ansvar og finansieringsordninger.

Artikler

Mer om flyktninger og asylsøkere

Foto: Shutterstock

PRESSEMELDINGER

Stor tilstrømming av flyktninger legger press på kommunenes tjenester

– Stadig flere ukrainske flyktninger legger stort press på tjenestene. Det vil øke når regjeringen ber kommunene bosette 37.000 flyktninger i 2024. KS ønsker en tettere dialog med regjeringen om situasjonen, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Foto: Jan Inge Krossli

Uttalelser fra landsstyret 10. november

KS' landsstyre vedtok 10. november fire uttalelser: Om statsbudsjettet, om flyktningsituasjonen, om beredskap samt om kraftnettet, fornybar energi og energieffektivisering.

Foto: KS

Må samarbeide bedre om flyktninger

I konsultasjonsmøte med Justisdepartementet (JD) tok KS blant annet til orde for bedre rutiner for å forberede kommunene på opprettelsen av nye asylmottak. KS ville også drøfte samarbeid om beredskap, i tillegg til en ny type medvirkningsordning.

Foto: KS

KRONIKKER

Hva skjer når 8000 ukrainske flyktninger skal jobbe i Norge?

Tusenvis av flyktninger fra Ukraina skal inn i det norske arbeidsmarkedet. Da er det viktig at vi klarer å få dem inn der vi har mest bruk for dem.

Foto: Shutterstock

Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedrørende flyktningsituasjonen

Alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere til et nytt møte 25. aug kl 08.30, vedrørende flyktningsituasjonen. Tema for møtet denne gangen er skolestart og arbeidsmarkedsintegrering blant flyktninger.

Foto: Shutterstock

Vi må stå sammen om å ivareta alle flyktninger

KS' landsstyre mener i sin uttalelse om flyktningsituasjonen det er positivt at regjeringen har lyttet til kommunene, men at det vil være behov for flere tiltak hvis kommunene skal ta et ytterligere løft.

Les flere artikler

KONTAKT