Flyktninger og asylsøkere

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgsenter for asylsøkere har en rekke forpliktelser. Her finner du informasjon om ansvar og finansieringsordninger.

Mandat - nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger

Mandat for Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger, samt etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre (2018-2021).

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Hvordan kan veiledningen bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet? Her har vi samlet gode tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for deg som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

Integrering

Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes viktigste verktøy for å skape en god integrering.

Mer om flyktninger og asylsøkere

Veiledning av minoritetsungdom bør være fylkeskommunalt ansvar

Veiledning av minoritetsungdom bør være fylkeskommunalt ansvar

Arbeidsgiveransvaret for minoritetsrådgiverne på videregående skoler bør ligge i fylkeskommunene. Det gir et langt bedre utgangspunkt for å utvikle tjenesten etter faktiske behov i regionen, som del av en samlet regional integreringsinnsats.

Høringssvar om forslag til forskrift til integreringsloven

HØRING

Høringssvar om forslag til forskrift til integreringsloven

KS ser det som positivt at forskriftsbestemmelsene til integreringsloven samles i en felles forskrift, framfor flere ulike forskrifter slik situasjonen er i dag.

Bykommunene vil bosette flere flyktninger

Bykommunene vil bosette flere flyktninger

I et brev til regjeringen varsler KS storbynettverk at flere bykommuner har kapasitet til å ta imot flere flyktninger enn det som er anmodet av IMDI.

Råd om bosetting, introduksjonsprogram og voksenopplæring

Råd om bosetting, introduksjonsprogram og voksenopplæring

Oppdatert 02.04.2020 kl 11:55 Her får du råd om hvordan kommunen kan oppfylle sitt ansvar for bosetting og kvalifisering av flyktninger under koronakrisen.

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

HØRING

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

– Etter 15 års erfaring med introduksjonsloven er det naturlig at det kommer større endringer, men da er det avgjørende at nye oppgaver er mulige å gjennomføre for kommunene, sier Helge Eide, områdedirektør i KS.

Introduksjonsprogrammet: – Vi måler ikke godt nok

Introduksjonsprogrammet: – Vi måler ikke godt nok

Målet med introduksjonsprogrammet for flyktninger er at flest mulig skal komme i arbeid og delta aktivt i samfunnslivet. En ny rapport viser at vi måler på feil måte når vi skal finne ut hvordan vi lykkes i dette arbeidet.

Les flere artikler

Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

KONTAKT