Kunnskapsministeren vil også delta i møtet, og vi vil høre fra blant annet Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet.

Møtet avholdes digitalt fredag 25. august kl. 08:30-09:15 og kan følges via denne lenken: https://tv.regjeringen.no/2.html?mediaId=f917c1fa-0f6e-4973-a807-7660fa020760&token=SK073Wg3mtVEa6650