Metodikk

Lenkeblokk Icon Arkitektur- og designhøgskolen har forsket på hvordan kommunene bruker metodikken i Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikartet er det første komplette verktøyet som følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjektet starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenestedesign, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger. 
Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer.

Brukersentrert tilnærming

Vi tar utgangspunkt i brukernes faktiske behov. Derfor skaper vi tjenestene sammen med brukerne, og ikke bare for dem. En slik tilnærming vil gi fornøyde innbyggere, trivsel i arbeidshverdagen for de ansatte og gevinster for kommunen som tjenesteleverandør.

Hvordan bruke veikartet

Veikartet tar dere gjennom aktivitetene i seks faser. Hver fase beskrives på et overordnet nivå med tilhørende verktøy under hver fase. Aktivitetene beskrives i mer detalj i hvert enkelt verktøy. Enkelte av verktøysidene har også nedlastbare filer. Det finnes også en oversikt over alle verktøy som kan brukes som et praktisk oppslagsverk. 

Før dere setter i gang er det er verdt å merke seg følgende:

- Innovasjonsprosesser er aldri lineære. Uforutsette faktorer kan dukke opp underveis og føre til at dere må ta et steg tilbake eller gjøre en ekstra runde.

- Mange aktiviteter gjentas hele veien gjennom prosjektet. Rekkefølgen på aktivitetene som er beskrevet kan derfor variere fra prosjekt til prosjekt.

- Det er ikke alltid nødvendig å bruke alle verktøyene. Dette kommer an på prosjektets omfang og
utgangspunkt.

Bakgrunn

Veikartet ble opprinnelig utarbeidet av KS i samarbeid med ulike kommuner og Helsedirektoratet, og lansert innenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i2015. Med denne nye versjonen har KS i samarbeid med kommunene oppdatert og videreutviklet Veikart for tjenesteinnovasjon. 

Lenkeblokk Icon Tilbake til hovedsiden