Målet med tjenestedesign er å tilføre verdi i menneskers liv, både til innbyggerne som bruker tjenestene og til de ansatte som utfører dem.

En god tjeneste skal være intuitiv, meningsfull, og gi en følelse av trygghet. For å oppnå dette må vi først få innsikt i menneskers behov, handlinger og holdninger, i tillegg til organisasjonens behov. Denne innsikten er selve grunnmuren i tjenestedesign og er retningsgivende for å utforme tjenester som treffer folks faktiske behov. 

En tjeneste oppstår i møtet mellom de som bruker og de som yter tjenestene. Formålet med tjenestedesign er å forbedre denne samhandlingen og relasjonen. En tjeneste består av mange enkeltelementer som må koordineres og designes slik at den i sum skaper en positiv opplevelse for både brukere og ansatte.

5 sentrale prinsipper i tjenestedesign:

  1. Mennesker i sentrum: Ta utgangspunkt i menneskers behov og adferd for å skape meningsfulle tjenester.
  2. Samskaping: Involver alle berørte parter i tjenestedesignprosessen for å gi eierskap.
  3. Helhetlig tilnærming: Ta hele tjenesten i betraktning for å skape en god og sammenhengende opplevelse for alle berørte parter.
  4. Visualisering: Visualiser informasjon og idéer for å forenkle kompleksitet og skape felles forståelse.
  5. Test tidlig og ofte: Lag utkast til ulike elementer av tjenesten gjennom hele prosessen for å utprøve, validere og videreutvikle ideer.
Lenkeblokk Icon Tilbake til hovedsiden