Til hovedinnhold

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy for kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Modellen gir oversikt over oppgaver, roller og ansvar som bør ivaretas dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Artikler

En introduksjon til Helhetlig tjenestemodell

Helhetlig tjenestemodell er utviklet sammen med kommuner som har deltatt i nasjonalt velferdsteknologiprogram. Modellen beskriver hvilke oppgaver som må ivaretas dersom velferdsteknologi skal fungere i drift og være del av tjenestetilbudet i kommunen.

Foto: Illustrasjon: Fete Typer

Tildele teknologi, ivareta respons, utrykning og evaluering

Tjenesteforløpet i kommunen må tilpasses når velferdsteknologi blir en tjeneste som innbyggerne kan få. Her finner du en oversikt over fire sentrale hovedoppgaver som man bør se på og avklare.

Foto: Illustrasjon: Fete Typer

Vedlikehold og videreutvikling av tjenesten

Det er flere oppgaver som bør ivaretas for å sikre at tjenester med velferdsteknologi både vedlikeholdes og videreutvikles i kommunen. Her finner du en oversikt over hvilke som er viktige.

Foto: Illustrasjon: Fete Typer

Support, lager og utstyr

Det er en flere oppgaver knyttet til support, lager og håndtering av utstyr som må løses. Her finner du en introduksjon til de sentrale oppgavene.

Foto: Illustrasjon: Fete Typer

IT-drift

Velferdsteknologi innebærer flere løpende IT-driftsoppgaver. Her finner du en oversikt over de sentrale oppgavene.

Foto: Illustrasjon: Fete Typer

Oppgradering og vedlikehold av tekniske løsninger

Velferdsteknologiske løsninger og systemer har behov for både oppgradering og vedlikehold. Dette må planlegges godt. Her finner du en oversikt over de mest sentrale oppgavene dere bør vurdere.

Foto: Illustrasjon: Fete Typer

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Velferdsteknologi må anskaffes fra leverandører. I tillegg må det som anskaffes og avtalene følges opp jevnlig. Her finner du litt informasjon om oppgaver knyttet til anskaffelser og avtaleforvaltning.

Foto: KS

Oppgaver som må ivaretas

Foto: KS

Last ned Helhetlig tjenestemodell

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy i arbeidet med å implementere velferdsteknologi i din kommune og sikre varig drift. 

Mer om Helhetlig tjenestemodell

Les flere artikler

KONTAKT