I tabellen under finner du en oversikt og introduksjon til de fire sentrale oppgavene som er viktig å vurdere og ta stilling til for velferdsteknologi når det gjelder support, lager og utstyr.  

 • 1. Håndtere support på systemer og utstyr

  Med velferdsteknologi følger logistikk knyttet til håndtering og support på utstyr som både tjenestene og innbyggerne får utdelt. Det er derfor viktig å ha en klar roller- og ansvarsdeling for brukerstøtte, teknisk support og dialog med leverandør. Det bør også lages rutiner for hvordan feilsituasjoner skal meldes, registreres og følges opp.  

  Hvem gjør hva? Hvordan skal ansvarsfordelingen mellom eksempelvis helse og omsorg og IT være? Hvilken rolle skal leverandøren(e) ha? Er det kanskje andre aktører i kommunen eller i samarbeidende kommuner som skal ha en rolle? Det er viktig å få avklart hvordan rolle- og ansvarsdelingen skal være i din kommune, at fordelingen etterleves og at alle vet hvor de skal henvende seg ved behov for support.  

 • 2. Drifte utstyrslager og ivareta logistikk

  Velferdsteknologisk utstyr må være tilgjengelig for tjenesten når behov oppstår. I tillegg til håndtering av support, er det viktig å vurdere hvordan dere skal løse logistikkoppgavene.  

  Velferdsteknologi innebærer ofte fysisk teknologi som skal settes ut til bruker eller på ulike institusjoner. Dere må derfor gjøre en vurdering av hvordan lager med ev. utstyr skal håndteres. For eksempel kan det vurderes: 

  • eget lager i kommunen? 
  • lager organisert av leverandør? 
  • interkommunalt samarbeid om felles lager  
  • lager for velferdsteknologi samorganiseres med kommunens hjelpemiddellager?  

  I tillegg bør man vurdere behovet for lokale lager ute i tjenestene og hvem som har ansvar for lagerbeholdning og logistikk ut ifra valgt løsning. Denne oppgaven henger også sammen oppgaven som handler om å administrere system- og utstyrsportefølje og tjenesteforløpet (det steget som handler om å installere teknologi hos bruker).