Trykk på bildet for stor versjon

Endringsledelse, tverrfaglighet, helhetlig implementering og gevinstrealisering er identifisert som nødvendig kompetanse for å lykkes med implementering av velferdsteknologi. Det viser en kartlegging Sopra Steria har gjort for KS.

Lenkeblokk Icon Nødvendig kompetanse for å hente gevinster ved innføring av velferdsteknologi