Det er to hovedoppgaver som må håndteres og det må fordeles roller og ansvar for. Den ene handler å gjennomføre anskaffelser og ev. avrop avtaler man har inngått. Den andre handler om å systematisk følge opp og forvalte avtalene man har inngått. I tabellen under er det litt mer informasjon om hva disse hovedoppgavene handler om. Mer utfyllende informasjon, relevante lenker og sjekklister finner du i den nedlastbare versjonen av modellen.

Lenkeblokk Icon Kvikk-guide for anskaffelser av velferdsteknologi