Hvordan man velger å organisere og løse oppgavene, er opp til hver kommune. Modellen bidrar med å vise alle oppgavene og områdene som man må huske på og vurdere.  

Nøkkelen for å lykkes med arbeidet er samarbeid. Roller, ansvar og oppgaver må være tydelig fordelt, organisert og det må etterleves. Det bør også utpekes én tjenesteeier som kan ta ansvar for den sektor.  

Oversikt over oppgaver i Helhetlig tjenestemodell

Modellen består av seks oppgaveområder. Det første området (øverst i modellen) handler om tjenesteforløpet og hvordan velferdsteknologi må tildeles, installeres, gis support på og evalueres. Dette er en løpende prosess. De fem andre oppgaveområdene i modellen er viktige oppgaver som også må ivaretas. De understøtter tjenesteforløpet, drift og utvikling av velferdsteknologitjenesten(e).    

Det er utarbeidet en nedlastbar versjon av modellen som inneholder informasjon, tips, sjekklister og eksempler for alle oppgavene. Bruk denne presentasjonen som et oppslagsverk og støtte når dere jobber dere igjennom de ulike oppgavene i din kommune.   

Lenkeblokk Icon Presentasjon Helhetlig tjenestemodell

Det er også laget en egen presentasjon med maler som kan brukes når dere jobber med modellen og de ulike oppgavene i modellen i arbeidsgruppe eller workshops i din kommune.

Lenkeblokk Icon Maler til workshop

Lurer du på mer om Helhetlig tjenestemodell eller hvordan jobbe med denne modellen i egen kommune? Ta kontakt med nettverkskoordinatorene i det nasjonale kommunenettverket for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i din region.

Lenkeblokk Icon Regionale nettverkskoordinatorer Lenkeblokk Icon Nødvendig kompetanse for innføring av velferdsteknologi