- Kinn kommune er et eksempel til etterfølgelse, fordi de har brukerperspektivet med hele veien, samtidig som de har forankret reformen politisk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, som delte ut prisen under Leve hele livet-konferansen 18. november.

Involvering, samarbeid og dialog

- Jeg vil rette en stor takk til hele kommunen for arbeidet med Leve hele livet, og innsatsen for å legge til rette for aktivitet og sosiale kontakt blant eldre gjennom koronapandemien. Prisen bekrefter at vi er på riktig vei og gir stor motivasjon for videre arbeid med satsingen, sier ordfører i Kinn, Ola Teigen, som tok imot prisen på vegne av kommunen.

Juryen argumenterer i sin begrunnelse for at kommunen kan vise til systematisk arbeid og god administrativ og politisk forankring av Leve hele livet. I tillegg til en langsiktig plan for arbeidet, har Kinn iverksatt flere tiltak for at eldre kan opprettholde sosial aktivitet under koronapandemien.

Systematisk innovering av eldreråd, samarbeid med frivilligheten og dialog med ulike brukerorganisasjoner fremheves som suksessfaktorer i arbeidet til kommunen.

Som tiltak for aktivitet og sosial kontakt for eldre, kan Kinn vise til et bredt spekter av ulike kulturtilbud. Her trekkes blant annet tiltaket «Lev vel» frem som et godt eksempel – en samling av kulturarrangementer i hele kommunen. Blant disse finnes et seniorkor som nå rommer opp mot 70 eldre korister som sprer glede og vakre toner til kommunes innbyggere. 

Les mer Kinn kommunes arbeid med Leve hele livet

- Kvalitet bygges nedenfra

Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder i KS, mener Leve hele livet er viktig annerkjennelse fra staten om at kvalitet bygges nedenfra og opp:

- Vi er trygge på at «Leve hele livet» er en anerkjennelse fra staten om at kvalitet bygges nedenfra gjennom ansatte, ledere og lokale folkevalgtes engasjement og kompetanse og med medvirkning fra frivillighet og innbyggere selv.  Det skjer også gjennom den daglige kontakten mellom de som har ansvar for tjenestene, de som trenger tjenestene og deres nærmeste, sier Helgesen.

Les mer om hvordan KS jobber med Leve hele livet: Leve hele livet - en satsing for eldre

Har kombinert Leve hele livet med etisk refleksjon

Kinn kommune har bare eksistert i 11 måneder og består av kommunene Flora og Vågsøy. I 2018 vant Flora kommune etikkprisen, som KS’ etikksatsing deler ut.

- Systematisk etisk refleksjon er en naturlig del av arbeidet med Leve hele livet i Kinn kommune, forteller etikksatsingens etikkveileder i Vestland, Leni Klakegg  som er både etikkveileder i Etikksatsingen og i det regionale støtteapparatet i Leve hele livet.

Les mer om:  Samarbeid om etisk kompetanseheving

Fakta om Leve hele livet-prisen

  • Leve hele livet-prisen er Helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under Leve hele livet innsatsområder.
  • Prisen for 2020 skal gå til en kommune som har arbeidet systematisk med Leve hele livet-satsingen og samtidig iverksatt tiltak for å sikre aktivitet og sosial kontakt for eldre gjennom koronapandemien.  
  • Leve hele livet-konferansen 2020 var i år heldigital og ble ledet av Christian Borch og satte fokus på hvordan samfunnet kan planlegge for en stadig større andel eldre i Norge.