Samlingen på Hamar 29. og 30. november var nr. 68 i satsingen. Etter ti år med regionale nettverkssamlinger, går arbeidet i Gode pasientforløp fra 2024 over i en ny fase.

Nord-Fron kommune

Bente Joten Skog, sektorsjef helse og omsorg, sa i sitt innlegg at Nord Fron også arbeider med flere andre utviklingsarbeid som en del av arbeidet med gode pasientforløp.

- Det har vært kjekt å komme på samlinger og lærerikt å møte andre kommuner. Vi står i de samme utfordringene sa Skog.

Forbedringsteamet ved fagkoordinator Solveig Lunde Halling, konstituert avdelingsleder Rita Rønshaugen og fagkoordinator Mette Dokken Langseth fortalte om hvordan kommunen har jobbet med ProACT, systemisk klinisk obervasjonskompetanse.

Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer

Rådgiver Stine Larsen Bentdal og fagsykepleier Kristine Petersen presenterte sykehusets forbedringsarbeid. Effektmål for arbeidet var å kvalitetssikre den enkelte pasients forløp gjennom bruk av tavlemøter og sjekkliste. Teamet har brukt forbedringssirkelen og er nå et sted mellom evaluering og oppfølging.

- Vi har fått til at sjekklisten er mer synlig på tavlen, sa Petersen.

Når ting ikke gikk som planlagt, så sjekket de målingene og satte inn tiltak. De understreket og betydningen av lederforankring. Essensen er å ikke gi seg. Du må stå i det og holde ut!

- Uten lederstøtte og dedikerte fagsykepleiere er det vanskelig, sa Bentdal. 

To kunnskapsoppsummeringer

Hva skal til for at innbyggerne skal kunne bo trygt hjemme? Behovet for et stødig kunnskapsgrunnlag var utgangspunktet for at Senter for omsorgsforskning  tok initiativ til å utarbeide to kunnskapsoppsummeringer som ble publisert høsten 2023.

Trude Anita Hartviksen, enhetsleder Forskning, utvikling og innovasjon, Vestvågøy kommune og forsker ved Senter for omsorgsforskning Nord, presenterte resultatet av dette arbeidet.

- Vi har store utfordringer i dag, og det blir bare verre framover. Derfor nytter det ikke å gjøre mer av det samme, sa Hartviksen.

Hensikten med de to kunnskapsoppsummeringene er å identifisere, beskrive og sammenfatte kunnskap om trygghet i eget hjem fra ansatte i tjenestene sitt perspektiv og fra eldre hjemmeboende sitt perspektiv.

Notodden kommune

Sissel Brenna Skogholt og Eva Lyngaas Otterstad hadde tatt turen fra Notodden for å fortelle hvordan kommunen viderefører arbeidet med Gode pasientforløp etter at læringsnettverket er avsluttet. De startet forbedringsarbeidet med å «rydde i eget hus».

Skogholt og Otterstad fortalte at det å delta i læringsnettverk ga framdrift i forbedringsarbeidet, og det var nyttig å treffe andre.

Helsefellesskap Innlandet

Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land kommune og leder av Helsefellesskapet Innlandet. snakket i sitt innlegg om veien videre for Gode pasientforløp.

Gjennom arbeidet i Gode pasientforløp er det identifisert en rekke forbedringsområdet på operativt nivå. I samarbeidsavtalen – informasjon for å sikre trygge og koordinerte pasientforløp. 

Fortsettelsen

- Vi skal fortsette arbeidet i Gode pasientforløp, ikke med læringsnettverk, men med drahjelp fra sidelinjen. Arbeidet i Gode pasientforløp henger sammen med andre prosjekter og prosesser. Lykke til med fortsettelsen, sa Sigrid J. Askum avslutningsvis.

Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon
Bente Joten Skogs (Nord-Fron kommune) presentasjon
Presentasjon fra forbedringsteamet i Nord-Fron kommune
Presentasjon fra Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer
Anders Veges presentasjon
Trude Anita Hartviksens presentasjon
Inger Stensgaard Sørensens presentasjon
Sissel Brenna Skogholt og Eva Lyngås Otterstads presentasjon
Arne Skogsbakkens presentasjon
Janne Lind og Sverre Sætres presentasjon

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg
Bente Joten Skog, Nord-Fron kommune
Innlegg fra forbedringsteamet i Nord-Fron kommune
Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer
Trude Anita Hartviksens innlegg
Inger Stensgaard Sørensens innlegg
Sissel Brenna Skogholt og Eva Lyngås Otterstads innlegg
Arne Skogsbakkens innlegg
Janne Lind og Sverre Sætres innlegg