Til hovedinnhold

Masterstipend fra KS

KS oppfordrer masterstudenter til å skrive oppgaver med relevans for kommunesektoren. Du kan søke om stipend til oppgaven. Her finner du informasjon om hvordan søke, et utvalg oppgaver fra studenter som har fått stipend og annen informasjon.

Artikler

Foto: SU NTNU Kim Ramberghaug

Søk om masterstipend

Skriver du masteroppgave om kommunale eller fylkeskommunale emner og problemstillinger? Da kan du søke KS om stipend. Hvert stipend er på 25.000 kroner. Frist for å søke er 15. februar på våren, og 15. september på høsten.

Foto: KS

Masterstipendiatene ved KS presenterer oppgavene sine

Hvert år deler KS ut stipend til mastergradsstudenter som ønsker å skrive om tema som er aktuelt for kommunesektoren. Masterstudentene i 2023 har presentert oppgavene sine. Her kan du se et opptak.

Foto: Siv Dolmen

Masteroppgave - Kompleksitet ved implementering av velferdsteknologi i små kommuner

Det legges mye ressurser i å hjelpe kommunene med å ta bruk teknologiske løsninger, bl.a. gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Likevel opplever mange kommuner store utfordringer når de prøver å implementere teknologien i tjenestene.

Foto: Bergen kommune, Anne Line Grimen

Masteroppgave - Bakkebyråkratens møte med den kommunale boligsektoren

En analyse av saksbehandleres møte med de strukturelle rammene i den kommunale utleiesektoren.

Foto: Mostphotos

Masteroppgave - En systemtenkende tilnærming til innovasjon i offentlig sektor.

I en tid hvor klimakrise, demografiske endringer og sosial eksklusjon skaper stadig mer komplekse utfordringer, er behovet for innovasjon i offentlig sektor mer kritisk enn noensinne.

Foto: Shutterstock

Masteroppgave - Digital sikkerhet i kommunal sektor

Formålet med oppgaven er å undersøke et digitalt sikkerhetsarbeid med tre caser i den kommunale sektoren.

Foto: Shutterstock

Masteroppgave - Er personvern ivaretatt i digital kjernejournal?

Oppgavens problemstilling var om de grunnleggende personvernprinsippene i EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 5 (1) er overholdt i nasjonal kjernejournal.

Foto: Shutterstock

Masteroppgave - Samskaping, ledelse og medarbeiderroller i fremtidens kommuner

Denne studien har hatt et fokus på styringsforståelser, samskapingsforståelser, offentlig ledelse og medarbeiderdrevet innovasjon i Lillehammer kommune og utviklingsprosjektet Balanse’ 24.

Foto: Bly

Masteroppgave - Samskaping fra plan til handling

Målet med denne masterstudien var å utforske kommunalt ansattes forståelse av samskaping, og hva de mener kan bidra til å fremme og hemme samskaping.

Foto: KS

150.000 kroner til masterstudenter

Vårens masterstipender på til sammen 150.000 kroner er nå delt ut. Det ble markert 9. mai, der studentene presenterte sine oppgaver.

Se alle rapporter fra KS i FoU-databasen

KONTAKT