– Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. Handlingsplanen viser at det jobbes godt med dette i både stat og kommune, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Se handlingsplanen her.

Lenkeblokk Icon Handlingsplan for regjeringens digitaliseringsstrategi

I juni 2019 la KS og regjeringen frem en felles digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Her gis det føringer for hvordan stat og kommune skal jobbe mot 2025 for å lage sammenhengende tjenester som løser brukernes behov.

Det skal blant annet utvikles sammenhengende tjenester innenfor syv prioriterte livshendelser (du finner lenke til disse i strategien).

I dag må vi ofte gå fra nettsted til nettsted for å få løst ulike oppgaver. Ett eksempel er gründere som må fylle ut opptil 20 skjemaer og ta kontakt med opptil 16 ulike myndigheter når de skal starte serveringssted.

- Vi skal forenkle dette slik at du slipper å lete opp en rekke ulike kommunale og statlige instanser på nett. Folk bryr seg ikke om hvem som leverer tjenesten. Det viktigste er at innbyggere og næringslivet får løst et problem og at tjenesten har høy kvalitet, sier Helleland.

Hun mener koronakrisen viser hvor viktig digitaliseringsarbeidet er, samtidig som både stat og kommune nå settes på prøve når akutte problemer må løses.

- En av livshendelsene i strategien er "Miste og finne jobb". Rekordmange nordmenn er dessverre i den situasjonen nå, og jeg håper arbeidet med dette prosjektet prioriteres når den akutte koronakrisen er over, sier Helleland.

Handlingsplanen er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet, KS, enkelte departementer og store virksomheter i statlig og kommunal sektor som er med i samarbeidsrådet Skate. Status på initiativene i handlingsplanen skal oppdateres hvert halvår.

- Selv om vi er kommet langt i arbeidet med å utvikle gode digitale løsninger, fungerer disse ofte best hver for seg. Vi er opptatt av å se på tvers av de enkelte løsninger for at brukerne skal oppleve bedre tjenester, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

- For at vi skal klare å skape gode sammenhengende tjenester for innbyggere og næringsliv, må vi bygge dem på ett felles fundament. Det betyr at vi må dele og bruke mer data og bygge på de gode fellesløsningene vi har. Den krevende situasjonen vi er i nå, viser oss hvor verdifullt det er å ha tilgang på data og gode fellesløsninger for å kunne samhandle digitalt og løse konkrete utfordringer raskt, sier Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet.

Handlingsplanen viser blant annet at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er godt i gang med prosjektet "Ny i Norge", som skal gjøre det enklere for innvandrere og flyktninger å finne frem i det norske systemet.

Prosjektet "Oppgjør etter dødsfall" er også godt i gang i regi av Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP-samarbeidet). Prosjektet skal gjøre det enklere for arvinger å gjennomføre det økonomiske oppgjøret etter dødsfall, og er en del av livshendelsen "Dødsfall og arv".

Involvert i prosjektet er Domstolsadministrasjonen, Finans Norge, NAV, Skatteetaten, Kartverket, Statens vegvesen og Digitaliseringsdirektoratet.

Les også: 

Lenkeblokk Icon Sammen om én digital offentlig sektor