Visjonen til livshendelsen «Ny i Norge» er at det skal være enkelt å være ny i Norge. Mobilisering av medvirkende kommuner og foregangskommune for arbeid med livshendelsen vil starte nå utover, samtidig med at mandat og de overordnede rammene for arbeidet etableres.

Har din kommune viktig innsikt å bidra med?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gjennomført et innsiktsarbeid og leverte i høst en rapport til departementet. I mandatet for livshendelsen foreslår IMDI en programorganisering, og er tydelig på at man fortsatt er i en innsiktsfase, med mulig behov for revisjon av mandatet allerede til høsten. Arbeidet skal pågå frem til 2025, og siden så mange aktører skal samarbeide er det viktig å sørge for god involvering og få en felles plattform for arbeidet.

KS har dialog med IMDI om involvering av kommunesektoren i videre arbeid. Det planlegges nå i samarbeid blant annet workshop 18. juni for sentrale aktører med mål om å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget, få innspill på rammer og avgrensning, samt oversikt over ulike relevante prosesser og utviklingsarbeid som pågår. I tillegg til KS’ representasjon i arbeidet fremover er det nå viktig å få involvert ressurspersoner fra kommuner som kjenner dagens situasjon godt, ser forbedringspotensial og ønsker å bidra i det nasjonale utviklingsarbeidet. Vi oppfordrer derfor interesserte til å ta kontakt med KS kontaktperson for Ny i Norge, Lene Karin Wiberg. 

De sju livshendelsene

Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette brukeren i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.

Regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi trekker frem syv livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester.

Disse er:

  • Få barn
  • Alvorlig sykt barn
  • Miste og finne jobb
  • Ny i Norge
  • Starte og drive en bedrift
  • Dødsfall og arv
  • Starte og drive en frivillig organisasjon

Formålet med arbeidet er en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivilligheten. Brukerne skal oppleve møtene med offentlig sektor som sammenhengende og effektive. Tjenestene skal utvikles slik at brukerne får enkel tilgang til sine data, relevant informasjon og hjelp.