I programmet går vi opp nye former for samarbeid, som krever både nysgjerrighet og rauset blant deltakerne.

Asbjørn Finstad

DIGI-UNG programmet er utviklet som et tverrsektorielt program, og består i dag av følgende åtte prosjekter: «Ungdommens tjenesteportal», «Søk, chat og e-læring», «RettPÅ», ungdomsløsningen til «DigiHelsestasjon», «Snakk om PSA/SSA», «Fastlegetjenester for ungdom», «UngMeistring» og «Nødknapp».

I Norge er det ung.no som er statens offisielle kommunikasjonskanal for ungdom. Å samle og utvikle tjenester for ungdom på én plattform er så langt programmet bekjent, unikt i verdenssammenheng. Kanskje er det også grunnen til at DIGI-UNG den siste tiden har fått mye oppmerksomhet, blant annet av politisk ledelse. Programlederne har fått presentere arbeidet til statssekretærene i HOD, BFD, KD, KDD, KUD, AID og JD. Videre er arbeidet presentert til kollegiet og sekretariatet for Kjernegruppen.

KS i programstyret

KS er blant annet representert i programstyret, med Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør for FID Strategisk IKT og digitalisering.

- DIGI-UNG er et godt eksempel på helt konkret arbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå for å realisere sammenhengende og relevante tjenester til ungdom. I programmet går vi opp nye former for samarbeid, som krever både nysgjerrighet og rauset blant deltakerne. Det er både lærerikt, og ikke minst meningsfylt å bidra til utvikling av tjenester som vil være viktige for mange unge.

Kommunene er helt sentrale

Informasjonen og tjenestene som utvikles i DIGI-UNG programmet har stor betydning for kommunene. På sikt vil disse prosjektene skape gevinster på kommunalt nivå. Programstyret består av Digitaliseringsdirektoratet, Direktoratet for e-helse, Bufdir, Norsk helsenett, KS. Disse statlige virksomhetene har gått sammen for å jobbe tverrsektorielt, vel vitende om at alle landets innbyggere befinner seg i en kommune. Programmet har derfor etablert sitt eget ungdomspanel som de benytter seg av kontinuerlig. På den måten får de tilbakemeldinger fra ungdom som gjør at prosjektene tilrettelegger språk, tjenester og informasjon som ungdom faktisk ønsker å ta i bruk.

Mer informasjon om DIGI-UNG finner du på websidene.

Ta gjerne kontakt om du ønsker en prat med ledelsen i programmet.