Gigabitsamfunnet

En gigabit er lik 1000 megabit. Internett med gigabithastighet vil være 10-25 ganger raskere enn vanlig internett i dag. Internetthastighet måles i hvor mye data som overføres per sekund. Uttrykkes som megabit per sekund (Mbit/s) eller gigabit per sekund (Gbit/s).

- For å kunne gå videre til neste fase av digitaliseringa, og for at kommunene skal kunne levere gode tjenester til innbyggere både i byer og i bygder, må det være brebånd med høy kapasitet til alle, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

Brev til regjeringen -  et gigabitsamfunn i 2025

Koronapandemien har vist behovet for internettforbindelser av høy kapasitet og kvalitet for å sikre velferd og økonomiske aktiviteter, og for deltakelse i utdanning og det sosiale liv.

- Alle i Norge skal i løpet av 2025 ha tilgang til høyhastighets internett der de bor og arbeider, og et likeverdig tilbud. For å nå dette målet må tilskuddsordningene for bredbånd løftes betydelig. I tillegg må det jobbes aktivt for å komme så nær som mulig målet om at 100% har tilgang til brebånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025, sier Gram.

I et brev sendt regjeringen lister 18 organisasjoner opp følgende krav:

  • Ambisjonen er at alle, men minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025.
  • Resten av landet skal som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025.
  • Staten må øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.
  • Samtidig foretas en gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på å optimalisere prosessen og effekten.