KS er positiv til at staten ønsker å gjennomgå bredbåndspolitikken og de ulike virkemidlene i sin helhet.

Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Regjeringen har som mål at alle skal ha tilbud om høyhastighetsnett innen 2025.
- Styrkingen på 100 millioner er et steg i riktig retning, men det er fortsatt ikke tilstrekkelig dersom ambisjonene i Hurdalsplattformen skal nås, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Må ha mål om å ha en samlet tilskuddsordning på 1 milliard i året

Digital infrastruktur, som bredbånd og mobilnett, binder Norge sammen og legger til rette for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Gjennom bredbåndstilskuddet tar staten ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

KS ser verdien av at Regjeringen øker kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter med 2,5 milliarder kroner, slik at kommunenes mulighet til å bidra inn i bredbåndsutbyggingen styrkes. KS mener likevel at staten må ha som mål å ha en samlet tilskuddsordning for høyhastighetsbredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025, slik at ambisjonene i Hurdalsplattformen om å gjøre tilgang til høyhastighets Internett til en rettighet i likhet med strøm og vann kan realiseres.

Ser fram til samarbeid

Tilskuddene til bredbånd kommer i tillegg til en distriktspakke for 5G på om lag en halv milliard kroner som skal gå til utbygging av raskt, tråløst bredbånd i distriktene. KS understreker at det er viktig at bredbåndstilskuddet er bærebjelken i utbyggingen av høyhastighetsnettet, og at tildelingen av 5G-midler støtter opp under og supplerer de utbyggingsstrategier og -planer som er utarbeidet regionalt og lokalt. Fylkeskommunenes rolle som forvalter av bredbåndsstøtteordningen er svært viktig, og fylkeskommunene må ha en sentral rolle også i tildeling av 5G-rabatt for mobilnett.

- KS er positiv til at staten ønsker å gjennomgå bredbåndspolitikken og de ulike virkemidlene i sin helhet. Vi ser fram til et tett samarbeid mellom kommunal sektor og staten i dette arbeidet, sier Weidemann Wieland.