Til hovedinnhold

Veiviser

Veiviseren gir nyttige råd og veiledning for hvordan kommunene kan legge opp den interne prosessen med utvikling av nye tjenester, overgang til nye måter å arbeide på og anskaffelse av nye digitale verktøy.