Til hovedinnhold

Styringsdokumenter

Digitaliseringsarbeidet i regi av KS støtter seg til en «styringsstruktur» som er forankret i KommIT-rådet, brukerforum og brukerrådet for plan, bygg og geodata. Styringsstrukturen består av en rekke dokumenter og retningslinjer.