Mange kommuner har etablert god praksis og kultur innenfor personvern og sikkerhet. KS har forespurt et titalls kommuner og fylkeskommuner samt KINS om å bidra med ressurspersoner inn i en nasjonal dugnad. De er nå engasjert av SkoleSec for å dele sine erfaringer, praksis, innhold og rutiner. På denne siden finner du ressurser som kan benyttes i person- og informasjonssikkerhetsarbeidet.

Her vil det også komme  en delingsplattform med rollebasert tilgang. Innhold og ressurser som ikke kan deles åpent vil bli tilgjengelig på en sikker og forskriftsmessig måte i et system som vi ønsker skal gi oss kontinuerlig tilgang til oppdatert informasjon fra alle leverandører som er med SkoleSec-samamrbeidet..

DPIA maler

Dummy DPIA er et støtteverktøy som kan brukes i utarbeidelse av egne DPIA-er. Den er IKKE ment å skulle brukes til annet enn å gi retning og forståelse under arbeid med egne DPIA-er. Verktøyet er satt sammen av mange DPIA-er på mange ulike oppvekstadministrative verktøy og plattformer.