Mange kommuner har etablert god praksis og kultur innenfor personvern og sikkerhet. KS har forespurt et titalls kommuner og fylkeskommuner samt KINS om å bidra med ressurspersoner inn i en nasjonal dugnad. De er nå engasjert av SkoleSec for å dele sine erfaringer, praksis, innhold og rutiner. På denne siden finner du ressurser som kan benyttes i person- og informasjonssikkerhetsarbeidet.

Anskaffelse

SkoleSec har i samarbeid med sentrale aktører foredlet generelle sikkerhetskrav til bruk i skolesektoren. Sikkerhetskravene er basert på anerkjente standarder, drøftet med og tilpasset av KS sin «Task Force»-gruppe i SkoleSec-prosjektet og diskutert med leverandører og bransjeorganisasjoner.

Kartleggingsressurser

SkoleSec har utviklet og brukertestet et verktøy for å kartlegge, prioritere og velge innsatsområder for arbeid med personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune/tjenestested. Vi anbefaler å gå gjennom presentasjonen Hvordan gjennomføre kartleggingen og videoen Bruk av kartleggingsverktøyet, og foreta kartlegging sammen med kollegaer.

DPIA maler

Her finner du anbefalt mal for gjennomføring av personvernkonsekvensvurdering (DPIA). I tillegg har SkoleSec utviklet en «dummy»-DPIA som er et støtteverktøy som kan brukes i utarbeidelse av egne DPIA-er. Støtteverktøyet er for oppvekstadministrative system. Det er IKKE ment å skulle brukes til noe annet enn å gi retning og forståelse under arbeid med egne DPIA-er. Verktøyet er satt sammen av mange DPIA-er for oppvekstadministrative system.