KS har gjennom SkoleSec- prosjektet tatt initiativ til å tilpasse og gjøre det kompliserte arbeidet med sikkerhetsarbeid enklere. Sikkerhetskravene vi publiserer her er basert på anerkjente standarder, drøftet med og tilpasset av KS’ «TaskForce»- gruppe i SkoleSec-prosjektet og diskutert med leverandører og bransjeorganisasjoner. 

Sikkerhetskravene fungerer godt for formelle anskaffelser, for eksempel gjennom Doffin. Sikkerhetskravene kan innlemmes i kravspesifikasjonen, for eksempel sammen med de funksjonelle kravene. Sikkerhetskravene kan også innlemmes i databehandleravtalen. Merk at ikke alle sikkerhetskrav vil være relevante i alle sammenhenger, så den som skal anskaffe en digital løsning til skole bør se kravene opp mot den konkrete anskaffelsen.

Lenkeblokk Icon Skolesec - Generelle sikkerhetskrav med veiledning_Docx - Publisert september 2021 Lenkeblokk Icon Skolesec - Generelle sikkerhetskrav med veiledning_Pdf - Publisert september 2021 Lenkeblokk Icon Skolesec - Sikkerhetskrav skytjenester_Docx - Publisert september 2021 Lenkeblokk Icon Skolesec - Sikkerhetskrav skytjenester_Pdf - Publisert september 2021 Lenkeblokk Icon Les mer om tilgjengelige maler og ressurser til bruk ved anskaffelser her

SkoleSec er et forprosjekt der KS har tatt initiativ til økt samordnet innsats for å trygge barn og unges digitale læringsmiljø.

Har du innspill eller forslag vil vi gjerne høre fra deg.