Illustrasjon: Bly

 • Tegn avtale med KS om etablering av Digihelse
  –Signer avtalen
  –Returner undertegnet avtale til digihelse@ks.no
 • Delta i Digifin ordning
  –Sjekk om din kommune er med i ordningen på nettsidene til Digifin
  –Hvis ikke må ansvarlig i kommunen kontaktes
 • Ta kontakt med EPJ leverandøren deres: TietoEvryVismaDips Front
  –Tegn avtale om etablering
  –Avtal installasjon
  –Avtal evt opplæring

Illustrasjon: Bly

 

Beslutning om oppstart

Det første dere bør gjøre, er få den nødvendige forankringen på plass. Her finner dere innhold til presentasjoner for ledere, ansatte og tillitsvalgte. Det er filmer, gevinstanalyser og lysark.

For å ha et godt beslutningsgrunnlag er det lurt å kontakte kommunens EPJ-leverandør og be om et tilbud på løsningen som er tilpasset deres behov. De største leverandørene, Visma, TietoEvry og DIPS Front har tilrettelagt for at kommunene skal kunne ta i bruk løsningen. Dere bestemmer selv hvilke av kommunehelsetjenestene dere vil koble på.

Dere bør også ta kontakt med KS, som leder den nasjonale innføringen av løsningen. KS vil inngå en avtale med dere og følge opp arbeidet med å innføre løsningen i kommunen. 

Avtaler, vilkår og prismodell

Her er  KS-avtalen som regulerer kommunens engangskostnad for tilknytning til Digihelse som tilbakeføres til Digifin-ordningen.Den skal undertegnes og sendes til digihelse@ks.no.

I tillegg til denne avtalen må kommunen godta generelle bruksvilkår for helsenorge.no og spesielle bruksvilkår for Digihelse med Norsk helsenett, NHN.

Samleside for bruksvilkår

Oppdatert prismodell samlet for de ulike aktørene som er involvert i Digihelse:

Prismodell for etablerin og forvaltning - Digihelse_

Lenker til EPJ-leverandører

Kommunen må også inngå avtale med leverandør av kommunens pleie- og omsorgssystem om bruk av versjonen som støtter Digihelse og eventuell bistand til oppgradering. Ta kontakt med din kommunes leverandør.

Tieto Evry (ekstern lenke)

Visma (ekstern lenke)

DIPS Front (ekstern lenke)

Gevinstanalyse

Forenklet samfunnsøkonomisk analyse

Beregning av netto nåverdi for hjemmebaserte tjenester

Planlegging

Når dere planlegger å ta i bruk løsningen, anbefaler vi at dere etablerer et innføringsprosjekt og får på plass nødvendige avtaler med KS, Direktoratet for e-helse og EPJ-leverandøren deres. Her finner dere maler og eksempler på prosjektplaner, kartleggingsskjema, prosessbeskivelser og kommunikasjonsplan.  

Prosjektplaner

Eksempel på prosjektplan-mal

Prosessbeskrivelse for å organisere arbeidet med innføringen

Eksempel på kommunikasjonsstrategi

Kartleggingsskjema og nye rutiner

Skjema for kartlegging av henvendelser til hjemmetjenesten

Rutine for håndtering av digitale meldinger til og fra innbyggere

Eksempel på standardtekster i Profil

Teknisk og organisatorisk innføring

I denne fasen skal dere oppgradere EPJ-systemet og sette opp selve løsningen. Her finner dere beskrivelser av teknisk oppsett, eksempelrutiner og opplæringsmateriell.

Praktisk og teknisk veiledning

Bestillingsskjema NHN

Etablering av ny testaktør for Digihelse - teknisk veiledning

E-læring

E-læringen for Visma Profil på KS-læring ( ekstern lenke - krever innlogging med ID-porten)

E-læringen for Gerica på KS-læring (ekstern lenke - krever innlogging med ID-porten)

E-læringen for CosDoc på KS-læring (ekstern lenke - krever innlogging med ID-porten)

Flyer til ansatte om innlogging til e-læringskurs

Oppfølging

Når løsningen er på plass, starter det løpende arbeidet med å rekruttere brukere og  hente ut gevinstene. Løsningen krever at brukerne av helsetjenestene og deres pårørende bruker helsenorge.no. Derfor er rekruttering av brukere en forutsetning for å lykkes med innføringen. Her finner dere opprinnelig gevinstrealiseringsplan for utviklingsprosjektet:

Mal for gevinstrealisering