Statped har utviklet en rekke instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver til de mest grunnleggende ferdighetene du bør kunne for å lære en synshemmet å bruke smarttelefon eller nettbrett. Ressursene er ment for personale i grunnopplæringen, voksenopplæringen og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). 

Lenkeblokk Icon Gå til ressursene fra Statped