Lenkeblokk Icon Idehefte om å involvere innbyggerne Lenkeblokk Icon Nytt hefte om ungdomsmedvirkning

- Nå kombinerer vi kultur, frivillighet, miljø, næring og medvirkning, og det gir store gevinster for oss som en liten kommune, sier ordfører i Halsa kommune Ola Rognskog.

Halsa holder fjorden ren

- Alle burde ha vært folkevalgt, jeg er stort sett i den syvende himmel hver dag, forteller ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen.

Norges s(p)ydspiss

– Jeg er imponert over alle gode innspill som sarpingene har til oss, de har et stort hjerte for byen sin, forteller Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje. I Sarpsborg har de gjort store grep.

Sarpsborgsamfunnet utvikles best sammen

Tolga dyrker omdømme og identitet:

Kommuneplan i Tolga

– Skal du treffe innbyggerne må du bevege deg ut av de tradisjonelle politiske arenaene, forteller Hamarordfører Einar Busterud:

Gjestebud i Hamar

På Agder har begge fylkesordførerne satt seg et mål: Ungdommen skal ha reell medvirkning: 

Ung medvirkning på Agder

Å involvere innbyggerne, satse på frivillighet, samarbeid og partnerskap er nedfelt på mange ulike steder i intensjonsavtalen til den nye kommunen Asker: 

Nybrottsarbeid i Asker

Bærum har lange tradisjoner for samarbeid med velforeningen for å involvere innbyggere i sin kommune: 

Et VELdig godt samarbeid

Medvirkning noe av det viktigste vi kan holde på med, sier fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen:

Medvirkning i Oppland

- For å skape et bærekraftig samfunn trenger vi et bærekraftig demokrati og da er samskaping løsningen, sier ordfører i Gjesdal Frode Fjeldsbø: 

Samskaping i Gjesdal

Som ordfører i en helt ny kommune er Larvik-ordfører Rune Høiseth ekstra opptatt av å lytte til innbyggerne: 

Lokaldemokrati på dagsorden i Larvik

– Innbyggermedvirkning er viktig for å få legitimitet til saker, særlig de som skal stå seg i lengre tid, sier ordfører i Lebesby Stine Akselsen:

Folkemøter i Lebesby

– Bergenserne er kjent for å være engasjerte, så innbyggermedvirkning kommer vi ikke utenom, sier Bergens ordfører Marte Mjøs Persen:

Barnetråkk i Bergen