Innbyggermedvirkning

Her får du gode råd om hvordan gjennomføre innbyggermedvirkning i kommunale beslutningsprosesser.

Mer om innbyggermedvirkning

Hva tenker man om digitalisering, smartby og innovasjon i Sandnes?

Hva tenker man om digitalisering, smartby og innovasjon i Sandnes?

«Trivelige og trygge nabolag», «Sandnes som teknologihovedstad» og «den positive eldrebølgen» var blant innspillene da kommunen inviterte innbyggerne til dialog i fellesarealene i det nye rådhuset.

Høringssvar om kommunale råd

HØRING

Høringssvar om kommunale råd

Det er lagt fram forslag til ny forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. KS understreker i høringssvaret at lovendringer som pålegger kommunesektoren nye oppgaver med økonomiske konsekvenser skal kompenseres.

Gjestebud i Hamar

Gjestebud i Hamar

– Skal du treffe innbyggerne må du bevege deg ut av de tradisjonelle politiske arenaene, forteller Hamarordfører Einar Busterud. Som ordfører i sin fjerde periode vet han hvor viktig det er å lytte til innbyggerne.

FellesForum skaper dialog mellom kommune og innvandrere

FellesForum skaper dialog mellom kommune og innvandrere

I Sandefjord har de tenkt nytt og utradisjonelt rundt kommunens dialog med innbyggerne, og særlig innvandrere. Det har resultert i et spennende prosjekt: FellesForum.

Ung medvirkning på Agder

KOMMUNESPEILET

Ung medvirkning på Agder

- Å involvere ungdommen er noe av det viktigste du kan gjøre som folkevalgt, for det er jo de som skal føre arven videre. På Agder har begge fylkesordførerne satt seg et mål: Ungdommen skal ha reell medvirkning.

Lokaldemokrati på dagsorden i Larvik

KOMMUNESPEILET

Lokaldemokrati på dagsorden i Larvik

- Når to kommuner blir til en ny er det viktig å ta hensyn til kulturforskjeller og dyrke mangfoldet, forteller Larvik-ordfører Rune Høiseth. Som ordfører i en helt ny kommune er han ekstra opptatt av å lytte til innbyggerne.

Les flere artikler

KONTAKT