Til hovedinnhold

Innbyggermedvirkning

Her får du gode råd om hvordan gjennomføre innbyggermedvirkning i kommunale beslutningsprosesser.

Artikler

Mer om innbyggermedvirkning

Foto: KS

KS-podkast: Innom – innbyggerlab i Molde

Helt sentralt i Molde – i Storgata 44 – ligger innbyggerlaben. Den ligger på gateplan, så det er veldig lett å stikke innom.

Foto: Shutterstock

Ungdomsråd opplever god innflytelse

Medvirkningsrådene for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser er viktige arenaer for påvirkning, viser undersøkelse utført for KS. Medlemmer av ungdomsråd opplever at de har større innflytelse enn medlemmer av andre lovpålagte råd.

Foto: privat

KOMMUNESPEILET

Ungdomsmedvirkning som verktøy for trivsel og tilhørighet

- Ved å skape en arena hvor ungdom har eierskap til sakene som er på dagsorden, øker vi både bolyst og bli-lyst i regionen vår, sier Victoria Figenschou Mathiassen, prosjektmedarbeider i Regional ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST).

Foto: Elin Wetås de Jara

Hva tenker man om digitalisering, smartby og innovasjon i Sandnes?

«Trivelige og trygge nabolag», «Sandnes som teknologihovedstad» og «den positive eldrebølgen» var blant innspillene da kommunen inviterte innbyggerne til dialog i fellesarealene i det nye rådhuset.

Foto: Hamar kommune

Gjestebud i Hamar

– Skal du treffe innbyggerne må du bevege deg ut av de tradisjonelle politiske arenaene, forteller Hamarordfører Einar Busterud. Som ordfører i sin fjerde periode vet han hvor viktig det er å lytte til innbyggerne.

Foto: Sandefjord kommune

FellesForum skaper dialog mellom kommune og innvandrere

I Sandefjord har de tenkt nytt og utradisjonelt rundt kommunens dialog med innbyggerne, og særlig innvandrere. Det har resultert i et spennende prosjekt: FellesForum.

Les flere artikler

KONTAKT