I det nye rådhuset kan innbyggere fritt gå inn og møte kommunalt ansatte i sittegrupper og oppholdsrom – og medvirke når planer skal utformes. 

Denne uken inviterte Sandnes kommune til workshop for strategi i Sandnes’ nye rådhus. «Vi inviterer i løpet av denne våren næringsliv, ansatte i kommunen, innbyggere og politikere til å bidra i utviklingen av vår egen strategi for digitalisering, smartby og innovasjon. Nå er det innbyggernes og organisasjonenes tur!» var meldingen ut på kommunens Facebookside.

Onsdag morgen stilte både voksne innbyggere, innbyggere i skolealder og noen kommunalt ansatte som også bor i byen, for å snakke sammen og komme med innspill til kommunen. Bjarne Uldal fra Nordic Edge veiledet gruppene gjennom dagen.

Gode innspill

Ansvarlig for strategiutviklingen, rådgiver Mette Fossan var fornøyd med det store engasjementet hos de som møtte frem og ikke minst de mange gode innspillene som kom inn til kommune.

Innbyggerne mente at Sandnes burde sikte mot å bli «teknologihovedstad», med fokus på å få teknologien inn i skolen fra starten, tett samarbeid med næringsliv om utplassering av ungdom, involvering av unge talenter i ledergrupper i bedrifter for å bidra med kompetanse på ny teknologi, og å bygge videre på satsingene på smartby bedrifter i byen allerede er i gang med, som for eksempel droneindustri.

Et annet sentralt tema var «Det gode nabolaget», og hvordan kommunen og innbyggerne kan samarbeide om å bruke boligområder som «living labs» for tiltak som kan gi triveligere og tryggere nabolag. Deltakerne var opptatt av hvordan kombinasjonen av fysiske møteplasser og arrangementer med digitale verktøy og løsninger kan gi økt sosialt fellesskap, bedre integrering, bedre tilbud til ungdom og færre lovbrudd.

Innbyggerne spilte også inn begrepet «Den positive eldrebølgen» og viktigheten av å se pensjonister som en ressurs. Tilrettelegging for at friske eldre kan være aktive og produktive innbyggere ved hjelp av teknologiske løsninger, samarbeid på tvers og involvering av ressurspersoner var blant innspillene til strategien.

Deltakerne var også opptatt av klima og bærekraft, og brukte begrepet «Sirkulære Sandnes». De mente kommunen kan ta en lederposisjon på sirkulær økonomi i samarbeid med og utgangspunkt i kompetansen og engasjementet framoverlente bedrifter i byen har innen resirkulering, gjenvinning, alternativ bruk av materialer og energiutvinning fra søppel og kloakk.

Nå er innspillene kommet inn, og kommunen fortsetter arbeidet med å forankre planleggingen hos de som bor i og bruker byen før de utarbeider forslag til hvordan Sandnes skal bli smartere og mer innovativ og digital i fremtiden.