Hva er innbyggermedvirkning?

Innbyggermedvirkning innebærer å involvere innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen, både gjennom valg, men også mellom valg.

I Norge har vi representativt demokrati. Vi velger representanter som skal styre på vegne av innbyggerne. Som folkevalgt står du til valg hvert fjerde år. Kontakt og dialog med innbyggere er viktig både i forbindelse med valg, men også underveis i valgperioden.

Innbyggerdialog er viktig for tilliten til lokaldemokratiet. Derfor er det viktig å tilrettelegge for innbyggerdialog gjennom regler og lovverk, men også i prosesser der innbyggermedvirkning ikke er lovpålagt.

Ulike former for innbyggermedvirkning

Det er mange måter å drive innbyggermedvirkning på. Felles for dem alle er at de skal styrke tilliten til lokaldemokratiet og sikre at innbyggernes stemme blir hørt. Dette kan skje gjennom for eksempel

  • meningsmålinger
  • åpne halvtimer i kommunestyret
  • folkemøter
  • ordførerbenk
  • barne- og ungdomsråd
Lenkeblokk Icon Idehefte om hvoran involvere innbyggerne