Mens snøen daler ned i et rolig Sandefjord sentrum og kler både Sandefjord kirke, Hvalfangstmuseet og Hjertnes kulturhus i hvitt, er det vanskelig å tro at 80 engasjerte innvandrere, politikere og kommuneansatte var samlet her for litt over en uke siden. – Vi ville tenke nytt rundt innbyggerinvolvering, og vi så etter nye metoder for å komme i dialog med innvandrerne i kommunen. Veien ble til mens vi gikk, og vi har endt opp med en veldig fin form for dialog med FellesForum, forteller ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch.

Fra innbyggerråd til FellesForum
Historien om FellesForum strekker seg tilbake til desember 2015 etter en interpellasjon i bystyret fremsatt av Birgit Pettersen fra Arbeiderpartiet. Pettersen stilte spørsmål om oppretting av et innvandrerråd og hvilke erfaringer kommunen selv og andre kommuner har til dette. – Det var ikke så mye kunnskap om erfaringer med innvandrerråd, så vi diskuterte behovet for en annen modell, forteller Eirin Farmen, seksjonsleder for strategi og samfunn i Sandefjord kommune. Sammen med Eddie Whyte (SLT koordinator) og Ivar Ramberg (rådgiver), har hun jobbet med å få på plass FellesForum.

Vi ville tenke nytt rundt innbyggerinvolvering, og vi så etter nye metoder for å komme i dialog med innvandrerne i kommunen. Veien ble til mens vi gikk, og vi har endt opp med en veldig fin form for dialog med FellesForum. Ordfører i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch.

Ramberg forteller at FellesForum er et dialogmøte mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og innvandrere i kommunen. 1/6 i Sandefjord kommune er innvandrere, men det er få som deltar i organisasjonslivet, i politikken og i samfunnet ellers. – Noen er engasjert i egne grupper, men vi ønsket å få en tettere kontakt med de som allerede er engasjert og de som kan bli det, forteller ordfører Gleditsch.

Planen er at FellesForum skal arrangeres 1-2 ganger i året. Det aller første møtet ble avholdt 21.novemer med 80 spesielt inviterte gjester til enkel servering, foredrag fra ordfører, rådmann, næringsliv og en representant for Vestfolds Unge Muslimer. Etter innleggene var det duket for diskusjon om inkludering.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på hvordan kommunen kan rigge en god dialog, så nå gjenstår det å systematisere innspillene og lage forslag til tiltak som vi kan følge opp. Eirin Farmen, Sandefjord kommune

Et givende møte
For Sandefjordordfører Bjørn Ole Gleditsch ble møtet et virkelig høydepunkt. – Det å få innsikt og kunnskap om hverandre, og bli bevisstgjort på konkrete saker er veldig nyttig. Slike møter er både givende og gir mer energi i hverdagen som folkevalgt, forteller han. Også i administrasjonen er de fornøyd med møtet. – Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på hvordan kommunen kan rigge en god dialog, så nå gjenstår det å systematisere innspillene og lage forslag til tiltak som vi kan følge opp, forteller Eirin Farmen.

Farmen understreker også at disse innspillene vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag til videre planarbeid og når kommunen skal legge langsiktige planer som for eksempel kommuneplanen. – Men det største utbyttet vi fikk gjennom denne kvelden var muligheten til å møtes, og snakke sammen, skyter ordføreren inn. Han opplever at denne formen inkluderer flere enn hva man får ved innvandrerråd og oppfordrer andre ordførere om å gjøre det samme. – I tillegg får man også rettet søkelyset mot seg selv. Hva kan jeg som innbygger bidra med? Alt skal ikke bare være kommunens ansvar, vi må også bidra selv, forteller han.

Veien blir til mens man går
Det finnes ingen oppskrift på hvordan man rigger en slik prosess, alt er avhengig av det lokalsamfunnet man opererer i. Slik var det også i Sandefjord. Farmen og Ramberg forteller at nøkkelen til suksess er å involvere innvandrermiljøene tidlig. Hvordan skaper man trygge rammer rundt et møte, hvilke saker skal diskuteres, hvem inviterer vi inn og ikke minst hvordan? I forkant av møtet ble det satt ned en fokusgruppe som bestod av 8-10 personer som bestod av representanter fra innvandrerforeninger, kommuneansatte med innvandrerbakgrunn mv. De kom opp med en rekke aktuelle navn som man kunne invitere, og slik rullet ballen videre. – Ettersom vi hadde konkrete navn var det lettere å utforme en invitasjon, forteller Ramberg. Også arbeidsmengden er avhengig av hvor man legger lista. – Vi har hatt to personer som har hatt ansvaret for dette, men det har ikke vært et overveldende arbeid. Vi har spilt på øvrige ansatte og deres kunnskap og erfaringer om innbyggermedvirkning, forteller Farmen. I tillegg fremhever både Ramberg og Farmen at arbeidet har fått en ekstra «drive» ved at ordfører og de folkevalgte var motiverte for en slik form for dialog. – Det har gjort det mye lettere å få gjennomslag for de planene man legger, forteller de.

Nytt FellesForum i mai
Både ordføreren og de ansatte i administrasjonen tar med seg et vellykket møte i arbeidet med neste møte i FellesForum, som skal være i mai 2019. Her skal man gå igjennom innspillene fra november-møtet og hva som har blitt gjort siden sist. Hva som skal være tema for neste møte? – Det vet vi ikke enda, veien blir til mens man går, men vi lover at det skal bli et fint møte, avslutter Ramberg og Farmen.