Til hovedinnhold

Fremtidens kulturskole

Artiklene på denne temasiden oppsummerer pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune". Prosjektet setter fokus på kulturskolens rolle i det kommunale tjenestetilbudet, og som døråpner for samskaping.

Artikler

Foto: Visuelle notater

Velkommen inn

Materialet på denne temasiden er en oppsummering av sentrale erfaringer, tankesett og verdier i pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune".

Foto: Visuelle notater

Gjort - Lært - Lurt

Å snakke om fremtidskommunen, fremtidsbilder og kulturskolens plass i et fremtidig tjenestetilbud kan være inspirerende og spennende. Så hvordan kan en best benytte handlingsrommet og finne potensialet for måloppnåelse i utviklingsarbeidet?

Foto: Visuelle notater

Verktøy og arbeidsmåter

I prosessarbeidet er det avgjørende for resultatet å ha relevante arbeidsmåter. Dette innebærer også å kunne benytte og beherske verktøy og metoder som skaper rom for deltakelse, forløser deltakernes ressurser og skaper trygghet i arbeidet.

Foto: Visuelle notater

Kommunenes rapporter og filmer

Pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune" ble gjennomført i perioden 2021-2022. Her finner du rapporter og filmer som representerer den enkelte kommunes erfaringer fra pilotperioden.

Foto: Visuelle notater

Inn i fremtiden

For å ta erfaringer, kunnskap og læringsutbytte fra pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune" videre, har vi samlet oss om to punkter for det videre arbeidet: Utviklingsprogram og dialoghefte.

Foto: Visuelle notater

Om prosjektet

Her finner du beskrivelser av arbeidet med pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune". Mye av kunnskapsgrunnlaget, inspirasjonen og litteraturen som pilotprosjektet har støttet seg på underveis, finner du også her.

KONTAKT