Til hovedinnhold

Fremtidens kulturskole

Artiklene på denne temasiden oppsummerer pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune". Prosjektet setter fokus på kulturskolens rolle i det kommunale tjenestetilbudet, og som døråpner for samskaping.

Artikler

KONTAKT