De rapportene som er skrevet under prosjektperioden for Fremtidens kulturskole (2019-2022), er også tilgjengelige her. 

Formålet med pilotprosjektet har vært å sette søkelys på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet. Sentralt har det vært å utforske hvordan samskaping rundt kulturskolens rolle som samfunnsaktør kan bidra til å utvikle nye relevante tjenester for flere innbyggere i Kommune-Norge. 

Erfaringer og kunnskap som er samlet på disse sidene, er resultatet av en reise som startet i 2019. Fremtidens kulturskole er overbygningen for et arbeid som startet med kunnskapsinnhenting og kartlegging. Så er det gjort utprøving og praktiske erfaringer i pilotprosjektet. Nå tas erfaringer og kunnskap med inn i videre arbeid. 

Erfaringer og lærdom fra prosjektarbeidet ble delt på et milepælsarrangement

Pilotprosjektet ble avsluttet med et arrangement på Deichman i Oslo, 26.januar 2023: «Erfaringsdeling fra pilotarbeidet». Tegneren Esther Buchman har oppsummert hele arrangementet gjennom sine illustrasjoner.

Lenkeblokk Icon Se illustrasjoner fra arrangement «Erfaringsdeling fra pilotarbeidet» her

Les mer om organiseringen og arbeidet i Pilotprosjektet 

Lenkeblokk Icon Les mer om prosjektet her (PDF) Lenkeblokk Icon Ressurser og aktuelle lenker til inspirasjon (PDF) Lenkeblokk Icon Anvendt litteratur og referanser samlet (PDF)