Til hovedinnhold

Kultur

Kulturfeltet er en sterk samfunnsressurs og en viktig del av kommunesektorens helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling. Kultur skaper arenaer for ytringsfrihet og kommunikasjonsprosesser som berører og beveger oss både som enkeltmennesker og som samfunn.

Artikler

Foto: Ernst Furuhatt

Tre kulturnettverk i KS

KS har nylig etablert to nye nasjonale nettverk på kulturområdet, for kommuner og storbyer. Det fylkeskommunale nettverket ble etablert i fjor. Målet er å styrke den kommunale kultursektoren.

Foto: Kulturhjertet

Hvordan styrke barn og unges medvirkning i kommunen?

Alle som jobber med barne- og ungdomskultur kan delta på arrangementet «Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen» 20. november.

Foto: Shutterstock

HØRING

KS’ høringssvar til revidering av kulturloven

KS støtter prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og kunstnerisk innhold, men mener det ikke trenger å lovfestes fordi det er godt kjent og akseptert i kommunesektoren.

Foto: Jan Inge Krossli

Kulturpolitisk toppmøte

Bærekraftig kultursektor, kulturfrivillighetens framtid og regionale kulturfond var temaene på det kulturpolitiske toppmøtet mellom KS, kommunesektoren og Kulturdepartementet.

Foto: Tom Hansen/Norsk Kulturskoleråd

Samarbeidet om fremtidens kulturskole oppsummert

KS og Norsk kulturskoleråd har samarbeidet om å utvikle fremtidens kulturskole. Arbeidet ble oppsummert på et stort arrangement på Deichman bibliotek i Oslo.

Foto: Ernst Furuhatt

Hvor lang er en armlengdes avstand?

KS starter nå arbeidet med å lage et verktøy til hjelp for kommunene når de skal vurdere armlengdes avstand-prinsippet i kulturpolitikken. Men noen fasit på hvor lang en armlengdes avstand er, blir det ikke.

Foto: Shutterstock

Uttalelse om regionale kulturfond

Fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet vedtok på sitt møte 2. november en uttalelse med innspill til Kultur- og likestillingsdepartementets (KUD) arbeid med regionale kulturfond.

Foto: Pixabay

Gode råd om å utvikle lokal og regional kulturpolitikk

KS lanserer en egen veileder i å utvikle lokal og regional kulturpolitikk. Dette gjør vi fordi en treffsikker nasjonal kulturpolitikk krever tydelige stemmer som ivaretar både lokale, regionale og statlige utfordringer, muligheter og ambisjoner.

Kultur er bærekraftFoto: FN-sambandet

Kultur er bærekraft

Kultur har en verdi i seg selv, men gir også store ringvirkninger utover seg selv. Denne serien viser hvordan kultur bidrar til å nå alle FNs 17 bærekraftsmål.

Foto: Unsplash

KS med strategi for eget arbeid med kulturfeltet

KS styrker nå sin innsats på kulturfeltet. For å systematisere arbeidet er det utarbeidet en egen strategi og tiltaksplan.

KONTAKT