Kultur

Kulturopplevelser og -utøvelse, både i kommunens og fylkeskommunens tjenester og på fritidsarenaen, er en naturlig og integrert del av en helhetlig og inkluderende oppvekst. Samspillet med frivillige er et helt sentralt bidrag.

Mer om kultur

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. Disse møtene er en arena for dialog mellom politisk ledelse i KS og regjeringen.

Kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn

Kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn

Konferansen =Vi ønsker at alles tilhørighet og identitet må favnes i et større "vi", og at kunst og kultur kan spille en viktig rolle i dette. KS er med på å arrangere denne konferansen i september.

Kulturhjerte: Møteplass for hele verden i hjertet av Lillehammer

KOMMUNESPEILET

Kulturhjerte: Møteplass for hele verden i hjertet av Lillehammer

Kulturhjerte er en møteplass og utviklingsarena for 33 barn og ungdom på Lillehammer – både nybosatte flyktninger og barn som er født i Norge. Sammen skaper de en teaterforestilling basert på kulturuttrykk fra alles opprinnelsesland.

Drammen, Larvik eller Sarpsborg blir årets kulturkommune 2019

Drammen, Larvik eller Sarpsborg blir årets kulturkommune 2019

Norsk kulturforum deler ut prisen Norges kulturkommune, og juryen har nominert tre varierte og fremtidsrettede kulturkommuner til prisen. Finalistene er Drammen, Larvik og Sarpsborg.

KS arrangerer lederkonferanse

KS arrangerer lederkonferanse

Lurer du på hvordan du skal skape en effektiv og velfungerende ledergruppe? Kanskje vil du også vite mer om hvordan du kan jobbe med samhandling mellom sektorer? På lederkonferansen i april ble det mulighet for å lære mer om dette.

Lokaldemokratiets kraft for en kulturpolitikk for framtida

Lokaldemokratiets kraft for en kulturpolitikk for framtida

KS har vært på åpen høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for å fremme vårt syn på Kulturmeldingen «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida».

Les flere artikler

KONTAKT