Kultur

Kulturopplevelser og -utøvelse, både i kommunens og fylkeskommunens tjenester og på fritidsarenaen, er en naturlig og integrert del av en helhetlig og inkluderende oppvekst. Samspillet med frivillige er et helt sentralt bidrag.

KONTAKT