Kultur

Kulturfeltet er en sterk samfunnsressurs og en viktig del av kommunesektorens helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling. Kultur skaper arenaer for ytringsfrihet og kommunikasjonsprosesser som berører og beveger oss både som enkeltmennesker og som samfunn.

Status Kommune 2021

Status Kommune 2021

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer ut for tredje år på rad. Her finnes også et søkbart digitalt kart over hvordan det står til i akkurat din kommune.

Etterlengtet Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur

Etterlengtet Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur

Medvirkning, likeverdig deltakelse og tilgjengelighet ble fremhevet som viktig for arbeidet med barne- og ungdomskulturen fremover, da stortingsmeldingen: «Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge» nylig ble lagt frem.

Tilbakebetalingskrav for kulturhus og kinoer ble sak i Stortinget

Tilbakebetalingskrav for kulturhus og kinoer ble sak i Stortinget

KS har sammen med interesseorganisasjonene Norske Kulturhus og Film & Kino engasjert seg for en rekke kulturhus og kinoer som har fått krav om å betale tilbake tidligere tildelt kompensasjon som følge av pandemien. Nå skal de kompenseres.

Lederkonferansen 2021 på nett

Lederkonferansen 2021 på nett

KS er medarrangør for Lederkonferansen 2021, som arrangeres som nettkonferanse 8.–9. april 2021. Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere.

Inviterer kommunene med i pilotprosjekt

Inviterer kommunene med i pilotprosjekt

KS og Norsk kulturskoleråd inviterer nå landets kommuner til å delta i et nytt pilotprosjekt, «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune».

Spør kommunene om ambisjoner på kulturfeltet

Spør kommunene om ambisjoner på kulturfeltet

KS ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget på kulturfeltet og gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant øverste ledelse for kulturfeltet i kommunene.

Fremtidens kulturskole: Prosjektrapport er klar

Fremtidens kulturskole: Prosjektrapport er klar

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på kulturskoleområdet. Nå oppsummeres prosjektarbeidet så langt i en rapport – der det også pekes på hva som videre bør gjøres.

Mer om kultur

KS' innspill til tiltakspakken for næringslivet

KS' innspill til tiltakspakken for næringslivet

KS har gitt innspill til Finanskomitéen som behandler tiltak som skal kompensere bedrifter og husholdninger i en periode med strenge smitteverntiltak. I proposisjonen ligger også tiltak som skal bidra til å få Norge ut av krisen.

KS kartlegger kompetanse, organisering og forankring av kulturfeltet i kommunal sektor

KS kartlegger kompetanse, organisering og forankring av kulturfeltet i kommunal sektor

- Nasjonal kulturpolitikk er kun nasjonal, dersom den er summen av den lokale, regionale og statlige politikken, mener Line Anni Solbakken, spesialrådgiver kultur i KS. En kartlegging skal styrke kunnskapen på kulturfeltet.

Temamøte på nett om Fremtidens kulturskole

Temamøte på nett om Fremtidens kulturskole

Norsk kulturskoleråd og KS inviterer til møte om Fremtidens kulturskole. Vi håper kulturskoleeiere, kulturskoleledere, ansatte i kulturskolen og andre som synes dette er et viktig og spennende utviklingsområde i samfunnsutviklingen, vil delta 4. desember.

Tynset kommune vinner av Nordeas innovasjonsstipend

Tynset kommune vinner av Nordeas innovasjonsstipend

Tynset kommune vant stipendet for nyskapende ideer om hvordan kulturskolen kan fornye seg for å treffe ønskene og behovene til kommunens barn og unge.

Statsbudsjettet bør gi bedre rammer for kulturliv i hele landet

Statsbudsjettet bør gi bedre rammer for kulturliv i hele landet

Kommuner og fylker kan og vil bidra betydelig mer til å styrke kulturlivet enn de får mulighet for med regjeringens forslag til budsjett.

Film og pilot for Fremtidens kulturskole

Film og pilot for Fremtidens kulturskole

Denne uka starter et pilotprosjekt i regi av KS og kulturskolerådet. Samtidig lanserer vi en animasjonsfilm som skal vise hva vi leter etter og ønsker å bidra til å skape.

Les flere artikler

KONTAKT