Kultur

Kulturfeltet er en sterk samfunnsressurs og en viktig del av kommunesektorens helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling. Kultur skaper arenaer for ytringsfrihet og kommunikasjonsprosesser som berører og beveger oss både som enkeltmennesker og som samfunn.

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Kulturfeltet viser frem innovasjonsmusklene

Koronaens tid belyser kulturfeltets sterke kompetanse på kreativ bruk av ressurser, på å finne nye løsninger på nye utfordringer, tilpasse seg nye situasjoner og jobbe på nye måter.

Kultur er folkets beredskap

Kultur er folkets beredskap

Koronakrisen har skilt oss mennesker fysisk fra hverandre. Kulturuttrykkene forener oss og løfter frem samhold og mot. Kultur er folkets beredskap.

Fylkene letter situasjonen for kultursektoren

Fylkene letter situasjonen for kultursektoren

Flere fylkeskommuner har nå formidlet at de ikke vil kreve tilbake midler som er tildelt for å planlegge og gjennomføre arrangementer og prosjekter som blir avlyst, som følge av koronaviruset.

Hvor lang er en armlengdes avstand innen kulturfeltet?

Hvor lang er en armlengdes avstand innen kulturfeltet?

Kulturfeltet er en arena for ytringsfrihet. For å bevare denne friheten må det være en armlengdes avstand mellom kunstneriske valg og føringer fra en politisk ledelse. Hvordan kan vi balansere dette lokalt og nasjonalt?

KS ser behov for et klarere språk i kulturpolitikken

KS ser behov for et klarere språk i kulturpolitikken

Hva legger vi i ordet kultur? Hva betyr det at det skal være en armlengdes avstand mellom politikk og kunst? Hva er kulturell infrastruktur, og hva er kulturens egenverdi? KS ønsker et klarere språk i kulturpolitikken.

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS mener at regionreformen aktualiserer behovet for felles prinsipper for styring av kulturinstitusjoner. Det var ett av temaene som ble diskutert da politisk ledelse i KS møtte Kulturdepartementet til bilateralt konsultasjonsmøte.

Statsbudsjettets konsekvenser for kulturfeltet i kommunesektoren

Statsbudsjettets konsekvenser for kulturfeltet i kommunesektoren

Vi spør blant annet om budsjettet ivaretar landet som helhet, om oppgaver og økonomisk kompensasjon fra staten henger sammen, og om nasjonale satsingsområder har de økonomiske virkemidlene vi trenger.

Hvordan er kulturfeltet en ressurs inn i fagfornyelsen?

Hvordan er kulturfeltet en ressurs inn i fagfornyelsen?

Fagfornyelsen har som mål å gjøre læreplanene i skolen mer relevante for framtiden. KS anbefaler kommunene å se kulturfeltet som en ressurs i arbeidet med å utvikle framtidas kompetanse i barnehage og skoler!

En kulturpolitikk for framtida

PRESSEMELDINGER

En kulturpolitikk for framtida

Det er positivt at den nye kulturmeldingen legger til rette for overføring av ansvar til kommunesektoren. KS frykter likevel at staten vil legge for sterke føringer på utformingen av lokal politikk.

Mer om kultur

I Vestfold og Telemark er kultur limet i fylkessammenslåingen

I Vestfold og Telemark er kultur limet i fylkessammenslåingen

Kulturstafetten «Ditt nye fylke» skal synliggjøre det stedegne og unike ved hver enkelt kommune. Stafetten bidrar også til begeistring, nysgjerrighet og positivt engasjement. Vestfold og Telemark ser kulturfeltet som en ressurs i samfunnsutviklingen.

Kultur for kompetanse på Lederkonferansen 2020

Kultur for kompetanse på Lederkonferansen 2020

Kultur for kompetanse er hovedtema på årets lederkonferanse i april. Loveleen Rihel Brenna, Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere på konferansen.

Drøftet oppgavefordeling på kulturpolitisk møte

Drøftet oppgavefordeling på kulturpolitisk møte

Landets regionale kulturpolitikere var nylig samlet til kulturpolitisk møte med kulturminister Trine Skei Grande. Målet var å drøfte oppfølging av oppgavefordeling på kulturfeltet i regionreformen.

Rapporten fra seminar om kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen er klar

Rapporten fra seminar om kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen er klar

Engasjementet var stort da KS, Kunnskapsdepartemente og Norsk kulturskoleråd arrangerte nasjonalt fagseminar i desember 2019. Mange av synspunktene og innspillene fra fagseminaret finnes i den endelige rapporten som nå er klar.

Barn og unge deltar i arbeidet med ny stortingsmelding

Barn og unge deltar i arbeidet med ny stortingsmelding

Barn og unge fra hele Norge har deltatt i forarbeidene til barne- og ungdomskulturmeldingen som kommer høsten 2020. Skal vi skape engasjerte innbyggere og videreutvikle demokratiet, må vi sørge for reell deltagelse hos dagens unge, mener KS.

Skal diskutere kulturskolens fremtid

Skal diskutere kulturskolens fremtid

KS og Norsk kulturskoleråd inviterer «Årets kulturskolekommuner» fra de siste ti årene til å tegne fremtidsbilder av kulturskolen. Bildene skal styrke arbeidet med å skape gode kulturskoler.

Les flere artikler