Til hovedinnhold

Kultur

Kulturfeltet har en verdi i seg selv, men skaper også et bredt spekter av samfunnsverdier. Feltet er derfor en viktig del av tjenestetilbudet og samfunnsutviklingen i kommunesektoren.

Artikler

Foto: Bly

Lederkonferanse for kultur og skole

Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole arrangerer Lederkonferansen 2024. Den er en årlig møteplass for administrative og politiske ledere i skole, kulturskole og kunst.

Foto: KS

Kulturpolitisk toppmøte 2024

Lokale og regionale folkevalgte fra hele landet møtte kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery på årets kulturpolitiske toppmøte mellom regjeringen og kommunesektoren.

Foto: Spekter

Kommunesektoren bidrar til bedre kunstnerkår

Kommunesektoren er en viktig arbeids- og oppdragsgiver for kunstnere. Den kulturelle skolesekken (DKS) ble startet i kommunesektoren og er i dag er landets største oppdragsgiver for kunstnere. Det påpekte KS i Stortingets høring om kunstnermeldingen.

Foto: KS

KS lanserte kulturpolitisk verktøy

KS har lansert et refleksjonshefte som skal hjelpe folkevalgte og ledere i kultursektoren med å finne en god balanse mellom aktiv kulturpolitikk og kunstnerisk ytringsfrihet.

Foto: KS

KS-podkast: Armlengdes avstand til kunst og kultur?

Live-utgave! Mandag 11. desember lanserte KS et refleksjonshefte om det som heter "armlengdes avstand-prinsippet" i kulturpolitikken.

Foto: KS

KS mener fylkeskommunene bør forvalte regionale kulturfond

I konsultasjonsmøtet med Kultur- og likestillingsdepartementets (KUD) ga KS blant annet innspill til departementets pågående arbeid med regionale kulturfond.

Foto: KS

Etterlyser lokalt kulturpolitisk handlingsrom

KS etterlyste et sterkere kulturløft med større lokalt og regionalt handlingsrom i budsjetthøringen i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Foto: Ernst Furuhatt

Tre kulturnettverk i KS

KS har nylig etablert to nye nasjonale nettverk på kulturområdet, for kommuner og storbyer. Det fylkeskommunale nettverket ble etablert i fjor. Målet er å styrke den kommunale kultursektoren.

Foto: Kulturhjertet

Hvordan styrke barn og unges medvirkning i kommunen?

Alle som jobber med barne- og ungdomskultur kan delta på arrangementet «Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen» 20. november.

Foto: Shutterstock

HØRING

KS’ høringssvar til revidering av kulturloven

KS støtter prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og kunstnerisk innhold, men mener det ikke trenger å lovfestes fordi det er godt kjent og akseptert i kommunesektoren.

Foto: Tom Hansen/Norsk Kulturskoleråd

Samarbeidet om fremtidens kulturskole oppsummert

KS og Norsk kulturskoleråd har samarbeidet om å utvikle fremtidens kulturskole. Arbeidet ble oppsummert på et stort arrangement på Deichman bibliotek i Oslo.

Foto: Ernst Furuhatt

Hvor lang er en armlengdes avstand?

KS starter nå arbeidet med å lage et verktøy til hjelp for kommunene når de skal vurdere armlengdes avstand-prinsippet i kulturpolitikken. Men noen fasit på hvor lang en armlengdes avstand er, blir det ikke.

Foto: Shutterstock

Uttalelse om regionale kulturfond

Fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet vedtok på sitt møte 2. november en uttalelse med innspill til Kultur- og likestillingsdepartementets (KUD) arbeid med regionale kulturfond.

Foto: Pixabay

Gode råd om å utvikle lokal og regional kulturpolitikk

KS lanserer en egen veileder i å utvikle lokal og regional kulturpolitikk. Dette gjør vi fordi en treffsikker nasjonal kulturpolitikk krever tydelige stemmer som ivaretar både lokale, regionale og statlige utfordringer, muligheter og ambisjoner.

Kultur er bærekraftFoto: FN-sambandet

Kultur er bærekraft

Kultur har en verdi i seg selv, men gir også store ringvirkninger utover seg selv. Denne serien viser hvordan kultur bidrar til å nå alle FNs 17 bærekraftsmål.

Foto: Unsplash

KS med strategi for eget arbeid med kulturfeltet

KS styrker nå sin innsats på kulturfeltet. For å systematisere arbeidet er det utarbeidet en egen strategi og tiltaksplan.

KONTAKT