Kultur

Kulturfeltet er en sterk samfunnsressurs og en viktig del av kommunesektorens helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling. Kultur skaper arenaer for ytringsfrihet og kommunikasjonsprosesser som berører og beveger oss både som enkeltmennesker og som samfunn.

Kultur for kompetanse på Lederkonferansen 2020

Kultur for kompetanse på Lederkonferansen 2020

Kultur for kompetanse er hovedtema på årets lederkonferanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere.

KS ser behov for et klarere språk i kulturpolitikken

KS ser behov for et klarere språk i kulturpolitikken

Hva legger vi i ordet kultur? Hva betyr det at det skal være en armlengdes avstand mellom politikk og kunst? Hva er kulturell infrastruktur, og hva er kulturens egenverdi? KS ønsker et klarere språk i kulturpolitikken.

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS ønsker å styrke dialogen på kulturfeltet

KS mener at regionreformen aktualiserer behovet for felles prinsipper for styring av kulturinstitusjoner. Det var ett av temaene som ble diskutert da politisk ledelse i KS møtte Kulturdepartementet til bilateralt konsultasjonsmøte.

Statsbudsjettets konsekvenser for kulturfeltet i kommunesektoren

Statsbudsjettets konsekvenser for kulturfeltet i kommunesektoren

Vi spør blant annet om budsjettet ivaretar landet som helhet, om oppgaver og økonomisk kompensasjon fra staten henger sammen, og om nasjonale satsingsområder har de økonomiske virkemidlene vi trenger.

Kulturfeltet er en samfunnsressurs

Kulturfeltet er en samfunnsressurs

Hvordan kan kultur være en dyptgripende ressurs i kommunenes tjeneste- og samfunnsutvikling, og i arbeidet med å ruste oss for fremtidens utfordringer? Det kan du lese mer om her.

Drøftet oppgavefordeling på kulturpolitisk møte

Drøftet oppgavefordeling på kulturpolitisk møte

Landets regionale kulturpolitikere var nylig samlet til kulturpolitisk møte med kulturminister Trine Skei Grande. Målet var å drøfte oppfølging av oppgavefordeling på kulturfeltet i regionreformen.

Hvordan er kulturfeltet en ressurs inn i fagfornyelsen?

Hvordan er kulturfeltet en ressurs inn i fagfornyelsen?

Fagfornyelsen har som mål å gjøre læreplanene i skolen mer relevante for framtiden. KS anbefaler kommunene å se kulturfeltet som en ressurs i arbeidet med å utvikle framtidas kompetanse i barnehage og skoler!

En kulturpolitikk for framtida

PRESSEMELDINGER

En kulturpolitikk for framtida

Det er positivt at den nye kulturmeldingen legger til rette for overføring av ansvar til kommunesektoren. KS frykter likevel at staten vil legge for sterke føringer på utformingen av lokal politikk.

En helhetlig nasjonal kulturpolitikk krever samhandling

En helhetlig nasjonal kulturpolitikk krever samhandling

Kulturprosjektet Oppspill og medlemsdialogen «Kultur for framtida» er nå avsluttet. På denne bakgrunn har styringsgruppen for prosjektet gitt sine anbefalinger for KS’ arbeid og kommunesektorens rolle i den nasjonale kulturpolitikken framover.

Mer om kultur

Fagseminar om kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen

Fagseminar om kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen

KS, Kulturskolerådet og Kunnskapsdepartementet arrangerer seminar 10. desember om kunnskapsgrunnlaget i kulturskole. Det skal brukes i arbeidet med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur og her er kulturskolen et viktig tema.

Barn og unge deltar i arbeidet med ny stortingsmelding

Barn og unge deltar i arbeidet med ny stortingsmelding

Barn og unge fra hele Norge har deltatt i forarbeidene til barne- og ungdomskulturmeldingen som kommer høsten 2020. Skal vi skape engasjerte innbyggere og videreutvikle demokratiet, må vi sørge for reell deltagelse hos dagens unge, mener KS.

Skal diskutere kulturskolens fremtid

Skal diskutere kulturskolens fremtid

KS og Norsk kulturskoleråd inviterer «Årets kulturskolekommuner» fra de siste ti årene til å tegne fremtidsbilder av kulturskolen. Bildene skal styrke arbeidet med å skape gode kulturskoler.

KS gratulerer: Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024

KS gratulerer: Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024

Bodø blir den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. - Vi ønsker Bodø lykke til med utnevnelsen og forberedelsene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn

Kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn

Konferansen =Vi ønsker at alles tilhørighet og identitet må favnes i et større "vi", og at kunst og kultur kan spille en viktig rolle i dette. KS er med på å arrangere denne konferansen i september.

Kulturhjerte: Møteplass for hele verden i hjertet av Lillehammer

KOMMUNESPEILET

Kulturhjerte: Møteplass for hele verden i hjertet av Lillehammer

Kulturhjerte er en møteplass og utviklingsarena for 33 barn og ungdom på Lillehammer – både nybosatte flyktninger og barn som er født i Norge. Sammen skaper de en teaterforestilling basert på kulturuttrykk fra alles opprinnelsesland.

Les flere artikler