Kultur

Kulturfeltet er en sterk samfunnsressurs og en viktig del av kommunesektorens helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling. Kultur skaper arenaer for ytringsfrihet og kommunikasjonsprosesser som berører og beveger oss både som enkeltmennesker og som samfunn.

Bli pilot for barne- og ungdomskultur

Bli pilot for barne- og ungdomskultur

Nå kan alle kommuner søke om å bli piloter for å inkludere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

KS med strategi for eget arbeid med kulturfeltet

KS med strategi for eget arbeid med kulturfeltet

KS styrker nå sin innsats på kulturfeltet. For å systematisere arbeidet er det utarbeidet en egen strategi og tiltaksplan.

Hvordan vil et nytt storting jobbe med de store strukturene på kulturfeltet?

KRONIKKER

Hvordan vil et nytt storting jobbe med de store strukturene på kulturfeltet?

Vi står nå foran et stortingsvalg. Kulturfeltet er ett av politikkområdene de ulike partiene har ambisjoner for. Overordnede strukturer, rollefordeling og samarbeid fortjener imidlertid mer oppmerksomhet i debattene.

Ål er "Norges kulturkommune 2021"

Ål er "Norges kulturkommune 2021"

Norsk kulturforum (NOKU) har kåret Ål til «Norges kulturkommune 2021». Strategisk og langsiktig kulturpolitikk har bidratt til et rikt kulturliv i kommunen.

Webinar om lokal samhandling om det kommunale plansystemet

Webinar om lokal samhandling om det kommunale plansystemet

Betydningen av god samhandling mellom politikk og administrasjon ble løftet frem i webinaret KS og Norsk kulturskoleråd arrangerte 28. mai. Kulturskolens plass i det kommunale plansystemet var hovedtema. Se det i opptak her.

Krav om tilbakebetaling fra Kulturrådet frafalles

Krav om tilbakebetaling fra Kulturrådet frafalles

KS er glad for at millioner nå går tilbake til kulturhus og kinoer etter at krav fra Kulturrådet om tilbakebetaling frafalles. KS har jobbet sammen med interesseorganisasjonene Norske Kulturhus og Film & Kino i saken.

Brev til alle landets ordførere om kultur

Brev til alle landets ordførere om kultur

KS og Norsk kulturskoleråd har sendt brev til ordførerne i alle landets kommuner. Styrelederne i de to organisasjonene, Bjørn Arild Gram og Helga Pedersen, vil rette fokuset mot barne- og ungdomskultur generelt og de kommunale kulturskolene spesielt.

Podkastserie om relasjonen kultur og bærekraft

Podkastserie om relasjonen kultur og bærekraft

KS har tidligere publisert artikkelen «Kultur og bærekraft henger sammen». Denne våren deltar KS i en podkastserie som gjennom 12 episoder tar for seg og drøfter denne relasjonen.

Etterlengtet Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur

Etterlengtet Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur

Medvirkning, likeverdig deltakelse og tilgjengelighet ble fremhevet som viktig for arbeidet med barne- og ungdomskulturen fremover, da stortingsmeldingen: «Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge» nylig ble lagt frem.

Mer om kultur

Nasjonalt fagseminar om barne- og ungdomskulturmeldinga – og kulturskolen

Nasjonalt fagseminar om barne- og ungdomskulturmeldinga – og kulturskolen

KS, Kunnskapsdepartementet og Norsk kulturskoleråd arrangerer et nasjonalt fagseminar 18. mai, med fokus på kulturskolens rolle slik den framstår i stortingsmeldinga.

Tilbakebetalingskrav for kulturhus og kinoer ble sak i Stortinget

Tilbakebetalingskrav for kulturhus og kinoer ble sak i Stortinget

KS har sammen med interesseorganisasjonene Norske Kulturhus og Film & Kino engasjert seg for en rekke kulturhus og kinoer som har fått krav om å betale tilbake tidligere tildelt kompensasjon som følge av pandemien. Nå skal de kompenseres.

Lederkonferansen 2021 på nett

Lederkonferansen 2021 på nett

KS er medarrangør for Lederkonferansen 2021, som arrangeres som nettkonferanse 8.–9. april 2021. Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere.

Inviterer kommunene med i pilotprosjekt

Inviterer kommunene med i pilotprosjekt

KS og Norsk kulturskoleråd inviterer nå landets kommuner til å delta i et nytt pilotprosjekt, «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune».

KS' innspill til tiltakspakken for næringslivet

KS' innspill til tiltakspakken for næringslivet

KS har gitt innspill til Finanskomitéen som behandler tiltak som skal kompensere bedrifter og husholdninger i en periode med strenge smitteverntiltak. I proposisjonen ligger også tiltak som skal bidra til å få Norge ut av krisen.

Spør kommunene om ambisjoner på kulturfeltet

Spør kommunene om ambisjoner på kulturfeltet

KS ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget på kulturfeltet og gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant øverste ledelse for kulturfeltet i kommunene.

Les flere artikler

KONTAKT