Kultur

Kulturfeltet er en sterk samfunnsressurs og en viktig del av kommunesektorens helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling. Kultur skaper arenaer for ytringsfrihet og kommunikasjonsprosesser som berører og beveger oss både som enkeltmennesker og som samfunn.

Mer om kultur

KS kartlegger kompetanse, organisering og forankring av kulturfeltet i kommunal sektor

KS kartlegger kompetanse, organisering og forankring av kulturfeltet i kommunal sektor

- Nasjonal kulturpolitikk er kun nasjonal, dersom den er summen av den lokale, regionale og statlige politikken, mener Line Anni Solbakken, spesialrådgiver kultur i KS. En kartlegging skal styrke kunnskapen på kulturfeltet.

Temamøte på nett om Fremtidens kulturskole

Temamøte på nett om Fremtidens kulturskole

Norsk kulturskoleråd og KS inviterer til møte om Fremtidens kulturskole. Vi håper kulturskoleeiere, kulturskoleledere, ansatte i kulturskolen og andre som synes dette er et viktig og spennende utviklingsområde i samfunnsutviklingen, vil delta 4. desember.

Tynset kommune vinner av Nordeas innovasjonsstipend

Tynset kommune vinner av Nordeas innovasjonsstipend

Tynset kommune vant stipendet for nyskapende ideer om hvordan kulturskolen kan fornye seg for å treffe ønskene og behovene til kommunens barn og unge.

Statsbudsjettet bør gi bedre rammer for kulturliv i hele landet

Statsbudsjettet bør gi bedre rammer for kulturliv i hele landet

Kommuner og fylker kan og vil bidra betydelig mer til å styrke kulturlivet enn de får mulighet for med regjeringens forslag til budsjett.

Film og pilot for Fremtidens kulturskole

Film og pilot for Fremtidens kulturskole

Denne uka starter et pilotprosjekt i regi av KS og kulturskolerådet. Samtidig lanserer vi en animasjonsfilm som skal vise hva vi leter etter og ønsker å bidra til å skape.

Sterkere dialog skal erstatte låste fordelingsnøkler for tilskudd til kulturinstitusjonene

Sterkere dialog skal erstatte låste fordelingsnøkler for tilskudd til kulturinstitusjonene

KS ønsker felles prinsipper og kjøreregler for dialogen mellom tilskuddsgiverne. Dette for å sikre kunnskapsbaserte vedtak, samkjørte signaler og forutsigbarhet for både tilskuddsgivere og institusjoner.

Les flere artikler

KONTAKT