Kultur

Kulturopplevelser og -utøvelse, både i kommunens og fylkeskommunens tjenester og på fritidsarenaen, er en naturlig og integrert del av en helhetlig og inkluderende oppvekst. Samspillet med frivillige er et helt sentralt bidrag.

Mer om kultur

Drammen, Larvik eller Sarpsborg blir årets kulturkommune 2019

Drammen, Larvik eller Sarpsborg blir årets kulturkommune 2019

Norsk kulturforum deler ut prisen Norges kulturkommune, og juryen har nominert tre varierte og fremtidsrettede kulturkommuner til prisen. Finalistene er Drammen, Larvik og Sarpsborg.

KS arrangerer lederkonferanse

KS arrangerer lederkonferanse

Lurer du på hvordan du skal skape en effektiv og velfungerende ledergruppe? Kanskje vil du også vite mer om hvordan du kan jobbe med samhandling mellom sektorer? På lederkonferansen i april ble det mulighet for å lære mer om dette.

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker en sterkere rolle i den nasjonale kulturpolitikken

KS ønsker å bidra til bedre dialog og koordinering mellom kommuner, regioner og stat. - Vi vil være en aktiv stemme på vegne av kommunesektoren overfor departement og statlige myndigheter, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i konsultasjonsmøtet med KUD.

Regionalisering av kulturen – for kulturens skyld

Regionalisering av kulturen – for kulturens skyld

Dagbladets kommentator Inger Merete Hobbelstad har uttalt seg kritisk til ekspertutvalgets forslag om å flytte kulturpolitikken til regionene. Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen har svart på kommentaren. Artikkelen stod på trykk 13.9.18

Kulturpolitikk mot en ny tid

Kulturpolitikk mot en ny tid

Fylkeskommunenes kunnskap og kompetanse på kulturfeltet gjør de nye regionene godt rustet til å løse oppgaver på kulturfronten fremover. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Ås satser på kulturskolen

KOMMUNESPEILET

Ås satser på kulturskolen

Ås bruker nesten dobbelt så mye penger på kulturskole som de andre kommunene i Akershus. Her gjør kulturskolen langt mer enn det som er vanlig. Det har resultert i flere utmerkelser.

Les flere artikler

KONTAKT