Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen ønsket velkommen til det tredje kulturpolitiske toppmøtet.

Jaffery slo fast at toppmøtet er kommet for å bli. Det var KS som tok initiativet til å samarbeid om et kulturpolitisk toppmøte for å styrke dialogen mellom de tre forvaltningsnivåene

– Nasjonal kulturpolitikk er summen av lokal, regional og statlig politikk, og vi må gjøre hverandre gode, sa Helgesen.

I salen satt fylkesordførere, fylkesråder og utvalgsledere fra alle fylkeskommunene og ordførere, byråder og utvalgsledere fra én kommune i hvert fylke.

Inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter

Det var kamp om å få ordet til de tre hovedtemaene på toppmøtet:

  • Inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter
  • Arenapolitikk på kulturfeltet
  • Kulturpolitikkens plass i samfunnsutviklingen

Representantene for kommuner og fylkeskommuner fortalte om lokale og regionale erfaringer og ga en rekke innspill til departementet og til KS.

Regjeringen arbeider med en handlingsplan for deltakelse i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter, og statsråden innledet om dette arbeidet.

Flere kommunerepresentanter la vekt på å senke den økonomiske terskelen for å delta i frivillighetens fritidsaktiviteter, og også de kommunale kulturskolene.

Bok- & Blueshuset på Notodden

Under temaet «arenapolitikk» fortalte Notodden-ordfører Gry Fuglestveit om Bok & Blueshuset på Notodden. Det nye kulturhuset er bygget på tomta til det tidligere jernverket, og signalbygget stod ferdig i desember 2013.

Her finnes bibliotek, kino, kulturskole, konsertscene og hovedkvarteret til Notodden Bluesfestival.

– Biblioteket lå i andre etasje i bygård, kinoen var fra 1970-tallet og bluesfestivalen trengte en stor konsertscene. Kommunens lommebok var ikke tykk, men sammen med fylkeskommunen, staten og organisasjons- og næringsliv på Notodden klarte vi å få bygget et nytt kulturbygg, sa Fuglestveit.

Flere andre deltakere på toppmøtet hadde historier om nye kulturarenaer, fra digitale fritidsklubber til gamle Samvirkelag. Andre oppfordret både kommuner og stat til å tenke flerbruksarenaer, som er egnet til både idrett og kultur og andre formål.

Gry Fuglestveit, ordfører i Notodden kommune. Foto: KS

Kulturpolitikkens plass i samfunnsutviklingen

I kulturpolitikken må kulturens egenverdi balanseres med dens nytteverdi for andre samfunnsområder.

Det vektla Jan Grønningen, utvalgsleder for kultur i Trøndelag fylkeskommune, i sin innledning under temaet «Kulturpolitikkens plass i samfunnsutviklingen». Det er også tema for et utredningsprosjekt KS setter i gang i vår.  

Representantene for kommuner og fylkeskommuner hadde store forventninger til et løft i kulturbudsjettet. En håpet kulturministeren ble bestevenn med finansministeren. «Vi har ikke råd til å la være», var gjennomgangstonen. Mange la vekt på kulturens store ringvirkninger i lokalsamfunnet – på oppvekst, folkehelse, samfunnsutvikling og verdiskapning.

Statsråd Jaffery påpekte at kulturbudsjettet har hatt god vekst, men måtte også dempe forventningene noe. Hun etterlyste tydelige prioriteringer fra fylkeskommunene.