– Kulturnettverkene er forankret i Hovedstyrets vedtatte satsing på kultur og skal bidra til kunnskapsdeling, utviklingsarbeid og gode rammebetingelser for den kommunale kultursektoren, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekt, kultur og utdanning i KS.

De nye nettverkene er i første omgang etablert som prosjekt ut 2024. Sammen med det allerede etablerte Fylkesdirektørkollegiet for kultur omfatter de helheten i den kommunale og fylkeskommunale kultursektoren.

Spesialrådgiver Anders Netland, som også er kultursjef i Tysvær kommune, er engasjert til å starte opp og drifte disse to nettverkene.

KS storbynettverk kultur

KS storbynettverk kultur hadde sitt første møte 2. juni. Her deltar Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen, Tromsø, Fredrikstad og Bodø. Nettverket har en lang forhistorie på egen hånd, men både KS og byene er svært fornøyd med at nettverket nå er etablert under KS-fanen og får hjelp med driften.

Storbyenes kulturdirektører møter i nettverket. Harm Christian Tolden fra Bergen er leder, og Jorunn Staavi Larsen fra Drammen er nestleder.

KS' storbynettverk kultur har på sine første møter blant annet diskutert temaene: Kulturens samfunnsbyggende rolle og nasjonal kino og filmformidlingsstrategi. Fylkesdirektørkollegiet for kultur har blant annet hatt etableringen av regionale kulturfond, revidering av kulturloven og regional filmpolitikk på agendaen.

KS kommunenettverk kultur

KS kommunenettverk kultur hadde sitt første møte 22. september. I dette nettverket deltar inntil to kommuner fra hvert fylke. KS’ regionkontorer har bidratt til å rekruttere kommuner. Oppdraget var å sette sammen nettverket slik at det representerer best mulig med hensyn til geografi, kommunestørrelse og kultursektorens mangfoldighet.

Disse kommunene er så langt med: Harstad, Hadsel, Grane, Trondheim, Namsos, Ørsta, Kvam, Fjaler, Time, Stavanger, Arendal, Notodden, Tønsberg, Frogn, Nesodden, Tolga og Gjøvik. Kommunalsjefer med ansvar for kultur møter i nettverket. Hanne Løkka fra Frogn kommune er valgt til leder, og Ann Evy Duun fra Namsos kommune til nestleder.

Kommunenettverket skal utvides fra 2024, når Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Viken tilbakeføres til de opprinnelige fylker.

Nettverkene skal møtes fire ganger i året, hvorav tre møter er digitale og ett fysisk.