Arbeidsgiver bør undersøke varslingssaker selv

KS Arbeidsliv og KS Advokatene arrangerte i felleskap et seminar med formål om å trygge arbeidsgivere i kommunesektoren på selv å utøve aktivitetsplikten i varslingssaker. Du kan fortsatt se opptak fra seminaret, noe svært mange allerede har gjort.

Advokat og direktør for KS Advokatene, Tor Allstrin, advokat Lill Egeland fra Simonsen Vogt Wiik og Tina Storsletten Nordstrøm, advokat og leder for advokatene i Fagforbundet, deltok i panelsamtalen. Jurist Hege S. Zakariassen fra Indre Østfold kommune fortalte om hvordan de hadde undersøkt mange varslingssaker på egenhånd i sin kommune.

KS har lagt fram en rapport utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra KS om hvordan kommuner og fylkeskommuner håndterer varslingssaker. Den viser at det er særlig arbeidsmiljøproblemer det varsles om. I tillegg kommer det fram utfordringer knyttet til faktaundersøkelser som underlag for å undersøke eventuelle kritikkverdige forhold.

Rapporten fra Deloitte er også utgangspunkt for Juristforbundets faglige samling den 16. november der temaet er varsling etter arbeidsmiljøloven. Solfrid Vaage Haukaas fra KS Advokatene skal delta i panelet sammen med advokat Lill Egeland og advokat Tina Storsletten Nordstrøm. Juristforbundet (v/Arbeidslivsjuristene) arrangerer jevnlig kurs og foredrag for jurister og advokater i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Digitalt kurs om hva varsling er

Dette kurset fra i høst blir satt opp på nytt 26. september 2024 med advokatene Tor Allstrin og Solfrid Vaage Haukaas som foredragsholdere. Du kan melde deg på allerede nå.

Kurset legger vekt på utvalgte problemstillinger ved varsling, herunder hva det kan varsles om og fremgangsmåten ved varsling. Vi ser på hvor omfattende arbeidsgivers aktivitetsplikt er, samt noen særlige saksbehandlingsutfordringer. Det blir gjennomgang av case som danner rammen for en dialog rundt praktiske spørsmål. Kursholderne deler erfaringer med regelverket sett også i lys av rapporten fra Deloitte. De vil også presentere aktuelle dommer om varsling og eventuelle vedtak fra Diskrimineringsnemnda som i dag har myndighet til å avgjøre spørsmål om gjengjeldelse ved varsling.