Varslingssakene har blitt big business for advokatfirmaene. Må det være sånn? Bli med på arbeidslivsfrokost med KS for å få svar på hvem som bør undersøke et varsel fra en arbeidstaker og hvordan det skal gjøres.     
Se seminaret i opptak her:

Et godt ytringsklima og mulighet for å varsle er viktig for å avdekke og rette opp kritikkverdige forhold i en virksomhet. På dette frokostseminaret skal vi snakke om hvem som bør undersøke et varsel og hvordan det bør undersøkes. Vi spør oss om undersøkelser av varslingssaker ofte får et større omfang enn det som er nødvendig, og om for mange av undersøkelsene blir satt ut til eksterne advokatfirmaer. Hvilke saker kan eller bør arbeidsgivere undersøke selv og hvorfor?

Program: 

  • Velkommen ved Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS 
  • Presentasjon av relevante funn i en undersøkelse som Deloitte har utført om kommuners og fylkeskommuners arbeid med varsling
  • Hva er varsling og hva er aktivitetsplikten? Ved områdedirektør for advokatene i KS, advokat Tor Allstrin.
  • Hege Sehested Zakariassen, jurist i kommunedirektørens stab, Indre Østfold kommune, har erfaring med å håndtere varslingssaker uten ekstern bistand. Hun deler av sin erfaring med å håndtere et bredt spekter av saker, inkludert mobbing/trakassering, arbeidsmiljøsaker og brudd på diverse lovverk utenom arbeidsmiljøloven.

Panelsamtale:

  • Advokat Tor Allstrin, KS
  • Advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig, Lill Egeland
  • Leder for advokatene i Fagforbundet, advokat Tina Storsletten Nordstrøm