I samarbeid med KS Nord-Norge, Tromsø kommune, USHT Troms og Finnmark (Troms) og NSF Tromsø har KS etablert et læringsnettverk for kommuner som ønsker å utvikle og innføre et mentorprogram.

Kommunene Tromsø, Senja, Dyrøy og Hammerfest deltar i nettverket. 

Et mentorprogram er et enkelt, kostnadsbesparende og godt tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell. Erfaringer har vist at den som er ny får en trygg start, man kommer raskere inn i arbeidsoppgavene og det sosiale livet på jobben.

Læringsnettverket i Nord-Norge starter opp høsten 2021 med første samling 1. og 2. september i Tromsø. Arbeidet går over to år med jevnlige samlinger og arbeid i egen kommune mellom samlingene. Kommunene som deltar får presentert relevant kunnskap og de får oppfølging og støtte slik at man har de beste forutsetninger for å utvikle og innføre mentorprogram i sin kommune.