Bianca Maria Johansen fra KS Nord-Norge holdt et flott innlegg om målinger. Toril Bulow, leder ved USHT Troms og Finnmark (Troms) delte av sin kunnskap om hvordan man kan søke midler, og Siri Bergset Elvestad fra Campus Nord-Troms redegjorde for studietilbudet de har utviklet for mentorene i læringsnettverket.

I tillegg delte noen av kommunene på erfaringer i plenum; Hammerfest om rekruttering av mentorer, Kvaløysletta om mentorprogram og en gjestekommune, Flesberg, hadde et innlegg om deres erfaringer med å delta i læringsnettverk.