50 deltakere fra Senja, Dyrøy, Tromsø og Hammerfest møttes i Tromsø for å bli kjent med hverandre, med læringsnettverk som metode og for å komme i gang med arbeidet med å utvikle og innføre mentorprogram for sitt helsepersonell.

Kommunene deltar med tverrfaglig sammensatte team. De hadde med en plakat til samlingen, hvor de presenterte arbeidsstedet sitt. Etterpå var det plakatvandring hvor vi kunne bli enda bedre kjent med hverandre.

KS Nord-Norges regiondirektør Tom Mikalsen åpnet læringsnettverket. Petter Mathisen var hoved-foredragsholder på 1. samling. Han ga oss ny kunnskap som vil komme til nytte i arbeidet.

Denne gangen skal kommunene innføre mentorprogram både for vernepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Med oss som samarbeidspartnere har vi også USHT Troms og Finnmark (Troms), KS Nord-Norge, NSF Tromsø og Tromsø kommune. Jobbvinner ser frem til å ta fatt på arbeidet sammen med kommunene og partnerne!